baner upis 2014 730-163
Штампа

Ранг листа и информације за специјалистичке студије

У СКЛАДУ СА КОНКУРСОМ, у понедељак 03. 11. 2014. године од 9 до 13 часова, обавиће се упис 25 прворангираних кандидата. Приликом уписа прилажу се следећа документа:

 • 2 ШВ образца (добијају се у школи),
 • индекс (добија се у школи),
 • 2 фотографије 3,5 x 4,5,
 • доказ о уплати уписнине 3.000,00 дин (на жиро рачун школе 840-104666-22),
 • доказ о уплати прве рате школарине 10.000,00 дин (на жиро рачун школе 840-104666-22).


ВАЖНО: ШКОЛА ЈЕ НАПИСАЛА МОЛБУ МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ СА НАМЕРОМ ДА БУДУ ПРИМЉЕНИ СВИ ПРИЈАВЉЕНИ КАНДИДАТИ. ОЧЕКУЈЕМО ПОЗИТИВАН ОДГОВОР. ПРАТИТЕ САЈТ ШКОЛЕ ЈЕР ЋЕ НА ЊЕМУ БИТИ ОБЈАВЉЕНЕ ВЕСТИ О ЕВЕНТУАЛНОМ ПРОШИРЕЊУ ЛИСТЕ.

1. Станојчић Д. Данка Чачак 9,88  
2. Марковић М. Катарина Крушевац 9,84  
3. Живановић Н. Јелена Прокупље 9,82  
4. Шалинић Љ. Невена Краљево 9,60  
5. Ђукић П. Нада Врбас 9,33  
6. Поповић М. Катарина Прокупље 8,82  
7. Алурац С. Ирена Крушевац 8,78  
8. Крстић М. Ивана Крушевац 8,51  
9. Хунгер Д. Сања Јагодина 8,49  
10. Жупац В. Снежана В.Бања 8,41  
11. Чупић С. Бојана Чачак 8,38  
12. Милосављевић З. Марија Крушевац 8,28  
13. Стојановић М. Снежана Крушевац 8,16  
14. Поповић Д. Ана Чачак 8,12  
15. Петровић М Тања Брус 8,10  
16. Црноглавац Р. Марина Краљево 8,00  
17. Теофиловић Ж. Цоја Чачак 7,73  
18. Радивојевић М. Ана Прокупље 7,66  
19. Цветковић Д. Весна Крушевац 7,66  
20. Вуковић Д. Ивана Александровац 7,56  
21. Белић Д. Оливера Краљево 7,51  
22. Драшковић Г. Маја Б. Поље 7,49  
23. Цветковић Р. Мира Крушевац 7,43  
24. Тимотијевић Љ. Невенка Љубовија 7,32  
25. Савић Ж. Тамара Крушевац 7,27 7,67
26. Бекрић М. Јелена Александровац 7,27 7,33
27. Исаиловић Т. Виолета Крушевац 7,22  
28. Милосављевић М. Зорица Краљево 7,20  
29. Савић Д. Марица Крушевац 7,14  
30. Игњатовић Д. Миона Крагујевац 7,00  
31. Радосављевић Р. Марија Краљево 6,92  
32. Вукоичић Р. Јасмина Прокупље 6,82  
33. Ђокић Ж. Марија Крушевац 6,66  
Штампа

СЕДНИЦА НАСТАВНОГ ВЕЋА 28. 10. 2014.

Поштовани,

На основу члана 12. Пословника о раду Наставног већа Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу, сазивам:

СЕДНИЦУ НАСТАВНОГ ВЕЋА

за уторак 28.10.2014. године са почетком у 11:00 сати у канцеларији директора Школе.

За седницу предлажем следеће:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. Усвајање записника са претходне седнице.
 2. Избор наставника у звање за област: Филолошке науке (енглески језик).
 3. Разно

Д И Р Е К Т О Р :
Мр Александар Васић, проф.струк.студ

Штампа

Студентски кредити и стипендије 2014/2015

Конкурс за студентске кредите/стипендије је отворен до 31. октобра 2014. године.  Документацију достављати у канцеларију рачуноводства.

Студенти који су били корисници кредита/стипендије а желе да обнове уговор нека се јаве у канцеларију рачуноводства за потребну документацију.

Студенти који конкуришу први пут потребну документацију могу набавити у књижарама у виду брошуре.

Штампа

КОНКУРС специјалистичке студије


К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2014/2015.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ-СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Услови уписа:
Право на упис имају кандидати који су завршили основне струковне студије за образовање васпитача, кандидати који су завршили друге студије из поља друштвено-хуманистичких наука и завршетком студија остварили најмање 180 ЕСПБ и који су положили диференцијалне испите по одлуци Већа специјалистичких студија.
Редослед кандидата за упис на специјалистичке струковне студије утврђује се на основу:
- опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
- просечне оцене стручних предмета са основних студија који припадају изабраној области (припрема деце за полазак у школу, предшколска педагогија, психологија предшколског детета).

Пријаве за упис подносе се од 20. до 24. октобра 2014. године од 10 до 12 сати у студентској служби.

Број места: 25 студената (самофинасирајући).
Школарина износи 70.000,00 динара (плаћање у 7 рата).

Уз пријаву која се добија у Школи кандидат прилаже:

 • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним основним струковним студијама,
 • оверену фотокопију додатка дипломи,
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
 • доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 3.000,00 дин (на жиро рачун школе 840-104666-22)


Ранг листа примљених кандидата биће објављена 28. октобра 2014. године
Упис примљених кандидата биће накнадно објављен

Приликом уписа прилажу се следећа документа:

 • 2 ШВ обрасца (добијају се у школи)
 • индекс (добија се у школи)
 • 2 фотографије 3,5 x 4,5
 • доказ о уплати уписнине 3.000,00 дин (на жиро рачун школе 840-104666-22)
 • доказ о уплати прве рате школарине 10.000,00 дин (на жиро рачун школе 840-104666-22)

Детаљније информације о условима уписа могу се добити у Студентској служби Школе или на телефон 037/420-761.

 

Штампа

Конкурс дошколовање


К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈА
ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ.
(ДОШКОЛОВАЊЕ)


УСЛОВИ
У школској 2014/15. години, упис на основне струковне студије – програм доквалификације спроводи се на основу конкурса и конкурсног поступка.
Конкурсни поступак заснива се на вредновању успеха из претходних студија.
Конкурсни поступак спроводи Комисија од три члана, коју именује директор.
Струковне студије за струковног васпитача предшколске деце – програм доквалификације организују се у трајању од два семестра.
Струковни студијски програм за васпитача предшколске деце – програм доквалификације може уписати лице које је завршило двогодишње студије вишег образовања за васпитаче у Републици Србији.
Трошкови школарине износе 45.000,00 дин (плаћају се у 5 једнаких ратa: прва при упису)

КАЛЕНДАР УПИСА
Пријава кандидата биће од 20. до 24. октобра 2014. од 10 – 12 сати.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА – за пријаву:

 1. оверена фотокопија дипломе о завршеној вишој школи,
 2. уверење о положеним испитима,
 3. извод из књиге рођених или венчаних,

Термини уписа биће накнадно објављени.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА – за упис:

 1. фотографије: 2 (3,5 х 4,5)
 2. индекс и ШВ обрасци (добијају се у школи);
 3. доказ о уплати прве рате школарине 9.000,00 дин (на жиро-рачун школе 840-104666-22)
 4. доказ о уплати уписнине 3.000,00 дин (на жиро-рачун школе 840-104666-22)
Штампа

СЕДНИЦА НАСТАВНОГ ВЕЋА 14. 10. 2014.

Поштовани,

На основу члана 12. Пословника о раду Наставног већа Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу, сазивам:

СЕДНИЦУ НАСТАВНОГ ВЕЋА

за 14.10.2014. године са почетком у 11:00 сати у канцеларији директора Школе.

За седницу предлажем следеће:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. Усвајање записника са претходне седнице.
 2. Именовање Комисије за припрему реферата са предлогом за избор наставника у звање за област: Психолошке науке.
 3. Разно

Д И Р Е К Т О Р :
Мр Александар Васић, проф.струк.студ

Штампа

Обавештење

За студенте треће године заказан је санитарни преглед за 24.09.2014. године од 09 до 11 сати.
Преглед је обавезан за студенте смера: васпитач предшколског васпитања и образовања.

За санитарни преглед накнада је у износу од 1050,00 динара и плаћа се приликом прегледа. Без накнаде и бочице са узорком неће бити могуће одрадити преглед. Бочице преузети у просторији код теткица.

Одлуке

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
жиро рачун школе : 840-104666-22
Висока школа струковних студија за васпитаче - Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Powered by webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефон: 420-760
Телефон студентске службе: 037/439-754