Штампа

Обавештење за студенте на доквалификацији

За студенте који нису узели литературу и списак тема за семинарски рад из предмета Инклузивно васпитање и образовање код професора Катарине Томић, заказује се консултативна настава за 15.03.2014. године у 11:30 сати.
Штампа

Седница Савета Школе 12.03.2014. године

На основу члана 11. Пословника о раду Савета Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу, сазивам седницу Савета Школе за 12.03.2014. године са почетком у 12 сати у канцеларији директора Школе.

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање записника са претходне седнице
  2. Усвајање правилника о јавним набавкама
  3. Припреме за упис у школу
  4. Координација рада администрације
  5. Разно
 Председник Савета Школе:

Милентије Ђорђевић

Штампа

Седница Савета Школе 28.02.2014. године

На основу члана 11. Пословника о раду Савета Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу, сазивам седницу Савета Школе за 28.02.2014. године са почетком у 12 сати у канцеларији директора Школе.

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање завршног рачуна
 Председник Савета Школе:

Милентије Ђорђевић

Одлуке