baner upis 2014 730-163
Штампа

УПИС 2015. - 2016. други конкурсни рок

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ

РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С

ДРУГИ – СЕПТЕМБАРСКИ КОНКУРСНИ РОК

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - ПРВИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ

Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу, уписује на студијске програме:
 • васпитач предшколског васпитања и образовања – 47 самофинансирајућих студената,
 • домски васпитач - 18 самофинансирајућих студената,
 • васпитач деце јасленог узраста - 17 самофинансирајућих студената.
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара, а за стране држављане 1.000 еура.

ОПШТИ УСЛОВИ

За упис у I годину основних струковних студија могу конкурисати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.


ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Сви кандидати подлежу провери физичких, говорних и музичких способности. Испуњеност посебних услова у погледу физичких, говорних и музичких способности утврђује комисија на основу: посебног испита и лекарског уверења.

Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер.


КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ

Сви кандидати који конкуришу за упис у I годину основних струковних студија полажу класификациони испит, и то:

 • тест из српског језика и књижевности
 • тест опште културе и информисаности.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје од 31.08. до 20.09. 2015. године

Пријављивање кандидата је: 31.08, 01.09 и 02.09.2015. године од 9 до 12 сати.

Провера склоности и способности (музичких, физичких и говорних) обавиће се у дане пријављивања од 13 сати.

Полагање класификационог испита обавиће се 04. септембра 2015. године и то:
- тест из српског језика – 04. септембар 2015. год. од 9 сати,
- тест из опште културе-информисаности – 04. септембар 2015. год. од 11 сати

Објављивање привремених резултата конкурса је 04. септембра 2015. године у 16 сати.

Упис примљених кандидата обавиће се према распореду који ће бити објављен накнадно.

Кандидати приликом пријаве подносе следећа докумената:

 • фотокопија личне карте (ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта) и оригинал на увид
 • извод из књиге рођених (оригинал),
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе (фотокопије и оригинали на увид),
 • доплому о положеном завршном, односно матурском испиту (фотокопија и оригинал на увид),
 • лекарско уверење (оригинал),
 • доказ о уплати (6.000,00 дин.) накнаде за проверу склоности и способности, односно класификационог испита


жиро рачун школе : 840-104666-22

Комплетан конкурс у PDF формату преузмите овде.

 

Штампа

Обавештење

Школа неће радити у периоду од 13.07.2015. године до 17.08.2015. године због коришћења колективног годишњег одмора.
Штампа

Обавештење

Обавештавамо кандидате да ће на упису (06, 07 и 08.07.2015. године) бити службеник из поште па уплате можете извршити и у школи на дан уписа.
Штампа

Обавештенје о упису студената и коначна ранг листа

Упис ће се обавити од понедељка 06.07.2015. године до среде 08.07.2015. године од 09 до 12 сати по следећем распореду:

 • 06.07.2015. године уписују се кандидати од редног броја 01 до 50, на смеру Васпитач предшколског васпитања и образовања (будџет)
 • 07.07.2015. године уписују се кандидати од редног броја 51 до 80, на смеру Васпитач предшколског васпитања и образовања (будџет) и од броја 01 до 10 на смеровима Домског васпитача и Васпитача деце јасленог узраста (буџет)
 • 08.07.2015. године уписују се кандидати од редног броја 01 до 31, на смеру Васпитач предшколског васпитања и образовања (самофинансирање) и од броја 01 до 03 на смеровима Домског васпитача и Васпитача деце јасленог узраста (самофинансирање)

НАПОМЕНА:

Кандидат који је стекао право на упис а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис на одређеном студијском програму (смеру) не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега следећег кандидата према распореду на коначној ранг листи одређеног студијског програма (смера).

Потребна документација за упис:

 • оригинална документа (сведочанства и диплома),
 • два ШВ обрасца за школску 2014/2015. годину (добијају се у Школи),
 • индекс (добија се у Школи),
 • две фотографије 3.5 х 4.5 cm,
 • уплата уписнине у износу од 3.000,00 дин. (сви плаћају),
 • уплата прве рате школарине у износу од 12.000,00 дин. за самофинансирајуће студенте.


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

Смер: Васпитачи предшколског васпитања и образовања - буџет

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни

рок

Успех из

сред. шк.

Пријемни испит

ук.

Укупно

Срп. јез.

ТОК

1.

Тимотијевић

Милена

Војислав

1

40,00

23

22

45

85,00

2.

Стојадиновић

Јелена

Милован

1

37,78

19

25

44

81,78

3.

Вукићевић

Марија

Миланко

1

35,86

22

22

44

79,86

4.

Павловић

Ана

Војислав

1

32,52

20

27

47

79,52

5.

Тодоровић

Драгана

Николица

1

37,84

21

19

40

77,84

6.

Митровић

Магдалена

Игор

1

37,66

19

21

40

77,66

7.

Арсић

Тијана

Милутин

1

38,74

21

17

38

76,74

8.

Ђукић

Николина

Раде

1

31,06

18

26

44

75,06

9.

Радоичић

Тамара

Дејан

1

35,62

18

21

39

74,62

10.

Ралић

Ивана

Слађан

1

37,28

17

20

37

74,28

11.

Милутиновић

Милена

Небојша

1

28,20

18

28

46

74,20

12.

Веселиновић

Јована

Саша

1

32,36

20

21

41

73,36

13.

Жерађанин

Анђела

Радован

1

31,20

19

23

42

73,20

14.

Недељковић

Милица

Горан

1

24,14

22

27

49

73,14

15.

Николић

Катарина

Драган

1

34,98

15

23

38

72,98

16.

Петровић

Санела

Миро

1

34,68

20

18

38

72,68

17.

Милутиновић

Марина

Милун

1

27,68

21

24

45

72,68

18.

Станковић

Анђела

Мирослав

1

36,26

13

23

36

72,26

19.

Станојевић

Александра

Дејан

1

34,98

16

21

37

71,98

20.

Мијатовић

Биљана

Драган

1

34,48

15

22

37

71,48

21.

Маринковић

Драгана

Слободан

1

35,30

16

20

36

71,30

22.

Думановић

Тамара

Предраг

1

25,66

19

26

45

70,66

23.

Вулићевић

Тамара

Бранислав

1

30,60

18

22

40

70,60

24.

Подовац

Анђела

Ненад

1

30,54

14

26

40

70,54

25.

Спасојевић

Љиљана

Драган

1

33,52

21

16

37

70,52

26.

Петровић

Јелена

Радосав

1

31,24

18

21

39

70,24

27.

Милићевић

Драгана

Радован

1

34,82

16

19

35

69,82

28.

Доганџић

Маја

Вукић

1

29,16

18

22

40

69,16

29.

Маринковић

Катарина

Бранислав

1

37,52

11

20

31

68,52

30.

Милић

Љубица

Драган

1

36,66

16

15

31

67,66

31.

Павловић

Катарина

Зоран

1

35,54

11

21

32

67,54

32.

Тодоровић

Тијана

Драги

1

32,48

14

21

35

67,48

33.

Митровић

Јелена

Слободан

1

32,42

18

17

35

67,42

34.

Милићевић

Невена

Малиша

1

26,34

19

22

41

67,34

35.

Анђелковић

Милица

Славољуб

1

31,82

20

15

35

66,82

36.

Вучићевић

Ђурђина

Љупче

1

35,18

13

18

31

66,18

37.

Јаковљевић

Александра

Зоран

1

25,98

15

25

40

65,98

38.

Ковачевић

Кристина

Мирослав

1

24,90

15

26

41

65,90

39.

Филиповић

Данијела

Радоица

1

33,74

12

20

32

65,74

40.

Милетић

Сања

Драгослав

1

26,08

16

23

39

65,08

41.

Димитријевић

Јована

Славољуб

1

34,04

11

20

31

65,04

42.

Лукић

Невена

Гојко

1

25,58

20

19

39

64,58

43.

Деретић

Невена

Срђан

1

32,40

14

18

32

64,40

44.

Вујашанин

Маријана

Драгољуб

1

26,40

19

19

38

64,40

45.

Гашић

Кристина

Миломир

1

30,34

17

17

34

64,34

46.

Михајловић

Милена

Драган

1

32,30

15

17

32

64,30

47.

Стефановић

Јована

Славољуб

1

30,22

12

22

34

64,22

48.

Петрашиновић

Светлана

Раде

1

27,70

14

22

36

63,70

49.

Бимбашић

Марија

Драги

1

25,70

20

18

38

63,70

50.

Николић

Дијана

Драган

1

18,28

20

25

45

63,28

51.

Миленковић

Милица

Горан

1

28,12

13

22

35

63,12

52.

Жуњанин

Александра

Горан

1

33,78

10

19

29

62,78

53.

Јовановић

Александра

Слободан

1

30,26

14

18

32

62,26

54.

Исаиловић

Ана

Душан

1

23,06

20

19

39

62,06

55.

Радисављевић

Ана

Драгомир

1

25,82

19

17

36

61,82

56.

Гвозденовић

Марко

Милан

1

24,14

15

22

37

61,14

57.

Булатовић

Мила

Борисав

1

28,98

15

17

32

60,98

58.

Дабетић

Марија

Небојша

1

23,92

17

20

37

60,92

59.

Симић

Наташа

Горан

1

24,92

16

20

36

60,92

60.

Томовић

Виолета

Станимир

1

29,58

15

16

31

60,58

61.

Живадиновић

Татјана

Горан

1

29,12

12

19

31

60,12

62.

Миловановић

Марина

Ненад

1

26,10

14

20

34

60,10

63.

Тодоровић

Снежана

Милош

1

26,36

16

17

33

59,36

64.

Маринковић

Јована

Радомир

1

26,06

13

20

33

59,06

65.

Круезиу

Тања

Небојша

1

30,76

11

17

28

58,76

66.

Несторовић

Милена

Слободан

1

28,58

15

15

30

58,58

67.

Тодосијевић

Соња

Влада

1

22,10

17

19

36

58,10

68.

Јанићијевић

Ана

Аца

1

19,00

15

24

39

58,00

69.

Милић

Валентина

Предраг

1

28,74

13

16

29

57,74

70.

Стојановић

Милица

Миливоје

1

27,74

11

19

30

57,74

71.

Рашић

Вања

Драган

1

25,28

13

19

32

57,28

72.

Опанчина

Бранко

Родољуб

1

24,16

14

19

33

57,16

73.

Петковић

Кристина

Небојша

1

25,14

12

20

32

57,14

74.

Унић

Валентина

Срђан

1

28,06

10

19

29

57,06

75.

Ђокић

Бојана

Горан

1

28,42

9

19

28

56,42

76.

Драганић

Надја

Владета

1

31,32

8

17

25

56,32

77.

Громић

Невена

Часлав

1

24,16

14

18

32

56,16

78.

Павловић

Александра

Саша

1

28,90

13

14

27

55,90

79.

Ђурић

Светлана

Недељко

1

26,72

12

17

29

55,72

80.

Васиљевић

Миљана

Драган

1

22,62

16

17

33

55,62

Смер: Васпитачи предшколског васпитања и образовања - самофинансирање 

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни

рок

Успех из

сред. шк.

Пријемни испит

ук.

Укупно

Срп. јез.

ТОК

1.

Лукић

Бојана

Радисав

1

29,10

13

13

26

55,10

2.

Радосављевић

Јована

Зоран

1

29,02

12

14

26

55,02

3.

Вукомановић

Данијела

Верољуб

1

28,82

18

8

26

54,82

4.

Јованчевић

Ана

Добривоје

1

23,72

12

19

31

54,72

5.

Младеновић

Милена

Дејан

1

21,44

16

17

33

54,44

6.

Јеремић

Далиборка

Зоран

1

26,18

14

14

28

54,18

7.

Бараћ

Марина

Љубиша

1

23,14

15

16

31

54,14

8.

Кадић

Драгана

Милош

1

28,04

8

18

26

54,04

9.

Вучковић

Милена

Мирослав

1

27,50

14

12

26

53,50

10.

Петронијевић

Јована

Горан

1

23,42

13

17

30

53,42

11.

Драгојевић

Ивана

Драган

1

20,88

14

18

32

52,88

12.

Милошевић

Маја

Зоран

1

24,92

10

17

27

51,92

13.

Недељковић-

Сања

Драган

1

27,66

9

15

24

51,66

14.

Перић

Јасмина

Стојан

1

25,50

7

19

26

51,50

15.

Ивановић

Александра

Срђан

1

27,16

9

15

24

51,16

16.

Павловић

Нађа

Дарко

1

22,08

12

17

29

51,08

17.

Корти

Валентина

Златко

1

28,00

12

11

23

51,00

18.

Ђорђевић

Тамара

Мирослав

1

26,54

6

18

24

50,54

19.

Васовић

Ивана

Момчило

1

20,78

12

17

29

49,78

20.

Живанчев

Александра

Цакан

1

18,62

10

21

31

49,62

21.

Мацић

Милица

Ивица

1

25,30

10

14

24

49,30

22.

Станковић

Анђела

Небојша

1

25,08

9

15

24

49,08

23.

Војиновић

Наташа

Славиша

1

23,96

11

13

24

47,96

24.

Милићевић

Марија

Зоран

1

24,70

8

14

22

46,70

25.

Милетић

Мирјана

Радиша

1

29,62

9

8

17

46,62

26.

Дачковић

Ана

Миланче

1

27,92

9

9

18

45,92

27.

Марушић

Јована

Светислав

1

32,30

7

6

13

45,30

28.

Јанковић

Маријана

Горан

1

22,86

11

11

22

44,86

29.

Јовић

Данијела

Милица

1

27,12

10

7

17

44,12

30.

Секулић

Тамара

Зоран

1

20,40

10

11

21

41,40

31.

Иричанин

Катарина

Драган

1

22,98

6

11

17

39,98

Смер:Домски васпитач - буџет 

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни  рок

Успех из  сред. шк.

Пријемни испит

ук.

Укупно

Срп. јез.

ТОК

1.

Сврзић

Александар

Драгиша

1

32,96

19

22

41

73,96

2.

Ђурић

Срећко

Јован

1

26,30

21

26

47

73,30

3.

Пешић

Саша

Дејан

1

39,30

15

18

33

72,30

4.

Стојадиновић

Невена

Миломир

1

36,22

15

15

30

66,22

5.

Радуновић

Лазар

Славољуб

1

24,46

18

21

39

63,46

6.

Тричковић

Соња

Бећир

1

20,60

16

22

38

58,60

7.

Младеновић

Александра

Дејан

1

31,44

16

9

25

56,44

8.

Минаковић

Александра

Милош

1

26,98

9

17

26

52,98

9.

Петровић

Никола

Горан

1

23,56

12

17

29

52,56

10.

Димитријевић

Александра

Мирослав

1

25,80

12

14

26

51,80

 Смер:Домски васпитач - самофинансирање 

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни

рок

Успех из

сред. шк.

Пријемни испит

ук.

Укупно

Срп. јез.

ТОК

1.

Добросављевић

Никола

Новица

1

21,42

13

15

28

49,42

2.

Милетић

Кристина

Зоран

1

22,96

9

14

23

45,96

3.

Радосављевић

Вукашин

Срђан

1

21,64

7

13

20

41,64

Смер: Васпитач деце јасленог узраста - буџет 

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни

рок

Успех из

сред. шк.

Пријемни испит

ук.

Укупно

Срп. јез.

ТОК

1.

Крстић

Марија

Мирослав

1

32,52

27

27

54

86,52

2.

Бегић

Наташа

Славиша

1

39,38

20

24

44

83,38

3.

Симић

Драгана

Радивоје

1

38,10

25

17

42

80,10

4.

Мијајловић

Тијана

Велибор

1

32,00

24

24

48

80,00

5.

Чупић

Татјана

Срђан

1

23,78

24

28

52

75,78

6.

Матковић

Невена

Милош

1

35,44

17

21

38

73,44

7.

Савић

Миљана

Славољуб

1

36,40

22

15

37

73,40

8.

Нешић

Марија

Дејан

1

29,04

20

17

37

66,04

9.

Марисављевић

Милена

Живадин

1

28,86

17

19

36

64,86

10.

Секуловски

Ирена

Живорад

1

31,38

13

20

33

64,38

 Смер: Васпитач деце јасленог узраста - самофинансирање 

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

Уписни

рок

Успех из

сред. шк.

Пријемни испит

ук.

Укупно

Срп. јез.

ТОК

1.

Миловановић

Милица

Драган

1

22,98

15

25

40

62,98

2.

Савић

Драгана

Сретен

1

24,26

19

17

36

60,26

3.

Ђуровић

Јелена

Владета

1

26,00

11

12

23

49,00

Штампа

Привремена ранг листа - први уписни рок

Рок за жалбе на привремену ранг листу је до четвртка 02.07.2015. године до 10 сати.
Коначна ранг листа биће објављена у четвртак 02.07.2015. године у 12 сати.

Смер: Васпитачи предшколског васпитања и образовања

Примљени на буџет

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

рок

сред. шк.

Срп. јез.

ТОК

ук.

Укупно

1.

Тимотијевић

Милена

Војислав

1

40,00

23

22

45

85,00

2.

Стојадиновић

Јелена

Милован

1

37,78

19

25

44

81,78

3.

Вукићевић

Марија

Миланко

1

35,86

22

22

44

79,86

4.

Павловић

Ана

Војислав

1

32,52

20

27

47

79,52

5.

Тодоровић

Драгана

Николица

1

37,84

21

19

40

77,84

6.

Митровић

Магдалена

Игор

1

37,66

19

21

40

77,66

7.

Арсић

Тијана

Милутин

1

38,74

21

17

38

76,74

8.

Ђукић

Николина

Раде

1

31,06

18

26

44

75,06

9.

Радоичић

Тамара

Дејан

1

35,62

18

21

39

74,62

10.

Ралић

Ивана

Слађан

1

37,28

17

20

37

74,28

11.

Милутиновић

Милена

Небојша

1

28,20

18

28

46

74,20

12.

Веселиновић

Јована

Саша

1

32,36

20

21

41

73,36

13.

Жерађанин

Анђела

Радован

1

31,20

19

23

42

73,20

14.

Недељковић

Милица

Горан

1

24,14

22

27

49

73,14

15.

Николић

Катарина

Драган

1

34,98

15

23

38

72,98

16.

Петровић

Санела

Миро

1

34,68

20

18

38

72,68

17.

Милутиновић

Марина

Милун

1

27,68

21

24

45

72,68

18.

Станковић

Анђела

Мирослав

1

36,26

13

23

36

72,26

19.

Станојевић

Александра

Дејан

1

34,98

16

21

37

71,98

20.

Мијатовић

Биљана

Драган

1

34,48

15

22

37

71,48

21.

Маринковић

Драгана

Слободан

1

35,30

16

20

36

71,30

22.

Думановић

Тамара

Предраг

1

25,66

19

26

45

70,66

23.

Вулићевић

Тамара

Бранислав

1

30,60

18

22

40

70,60

24.

Подовац

Анђела

Ненад

1

30,54

14

26

40

70,54

25.

Спасојевић

Љиљана

Драган

1

33,52

21

16

37

70,52

26.

Петровић

Јелена

Радосав

1

31,24

18

21

39

70,24

27.

Милићевић

Драгана

Радован

1

34,82

16

19

35

69,82

28.

Доганџић

Маја

Вукић

1

29,16

18

22

40

69,16

29.

Маринковић

Катарина

Бранислав

1

37,52

11

20

31

68,52

30.

Милић

Љубица

Драган

1

36,66

16

15

31

67,66

31.

Павловић

Катарина

Зоран

1

35,54

11

21

32

67,54

32.

Тодоровић

Тијана

Драги

1

32,48

14

21

35

67,48

33.

Митровић

Јелена

Слободан

1

32,42

18

17

35

67,42

34.

Милићевић

Невена

Малиша

1

26,34

19

22

41

67,34

35.

Анђелковић

Милица

Славољуб

1

31,82

20

15

35

66,82

36.

Вучићевић

Ђурђина

Љупче

1

35,18

13

18

31

66,18

37.

Јаковљевић

Александра

Зоран

1

25,98

15

25

40

65,98

38.

Ковачевић

Кристина

Мирослав

1

24,90

15

26

41

65,90

39.

Филиповић

Данијела

Радоица

1

33,74

12

20

32

65,74

40.

Милетић

Сања

Драгослав

1

26,08

16

23

39

65,08

41.

Димитријевић

Јована

Славољуб

1

34,04

11

20

31

65,04

42.

Лукић

Невена

Гојко

1

25,58

20

19

39

64,58

43.

Деретић

Невена

Срђан

1

32,40

14

18

32

64,40

44.

Вујашанин

Маријана

Драгољуб

1

26,40

19

19

38

64,40

45.

Гашић

Кристина

Миломир

1

30,34

17

17

34

64,34

46.

Михајловић

Милена

Драган

1

32,30

15

17

32

64,30

47.

Стефановић

Јована

Славољуб

1

30,22

12

22

34

64,22

48.

Петрашиновић

Светлана

Раде

1

27,70

14

22

36

63,70

49.

Бимбашић

Марија

Драги

1

25,70

20

18

38

63,70

50.

Николић

Дијана

Драган

1

18,28

20

25

45

63,28

51.

Миленковић

Милица

Горан

1

28,12

13

22

35

63,12

52.

Жуњанин

Александра

Горан

1

33,78

10

19

29

62,78

53.

Јовановић

Александра

Слободан

1

30,26

14

18

32

62,26

54.

Исаиловић

Ана

Душан

1

23,06

20

19

39

62,06

55.

Радисављевић

Ана

Драгомир

1

25,82

19

17

36

61,82

56.

Гвозденовић

Марко

Милан

1

24,14

15

22

37

61,14

57.

Булатовић

Мила

Борисав

1

28,98

15

17

32

60,98

58.

Дабетић

Марија

Небојша

1

23,92

17

20

37

60,92

59.

Симић

Наташа

Горан

1

24,92

16

20

36

60,92

60.

Томовић

Виолета

Станимир

1

29,58

15

16

31

60,58

61.

Живадиновић

Татјана

Горан

1

29,12

12

19

31

60,12

62.

Миловановић

Марина

Ненад

1

26,10

14

20

34

60,10

63.

Тодоровић

Снежана

Милош

1

26,36

16

17

33

59,36

64.

Маринковић

Јована

Радомир

1

26,06

13

20

33

59,06

65.

Круезиу

Тања

Небојша

1

30,76

11

17

28

58,76

66.

Несторовић

Милена

Слободан

1

28,58

15

15

30

58,58

67.

Тодосијевић

Соња

Влада

1

22,10

17

19

36

58,10

68.

Јанићијевић

Ана

Аца

1

19,00

15

24

39

58,00

69.

Милић

Валентина

Предраг

1

28,74

13

16

29

57,74

70.

Стојановић

Милица

Миливоје

1

27,74

11

19

30

57,74

71.

Рашић

Вања

Драган

1

25,28

13

19

32

57,28

72.

Опанчина

Бранко

Родољуб

1

24,16

14

19

33

57,16

73.

Петковић

Кристина

Небојша

1

25,14

12

20

32

57,14

74.

Унић

Валентина

Срђан

1

28,06

10

19

29

57,06

75.

Ђокић

Бојана

Горан

1

28,42

9

19

28

56,42

76.

Драганић

Надја

Владета

1

31,32

8

17

25

56,32

77.

Громић

Невена

Часлав

1

24,16

14

18

32

56,16

78.

Павловић

Александра

Саша

1

28,90

13

14

27

55,90

79.

Ђурић

Светлана

Недељко

1

26,72

12

17

29

55,72

80.

Васиљевић

Миљана

Драган

1

22,62

16

17

33

55,62

 Примљени на самофинансирање 

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

рок

сред. шк.

Срп. јез.

ТОК

ук.

Укупно

1.

Лукић

Бојана

Радисав

1

29,10

13

13

26

55,10

2.

Вукомановић

Данијела

Верољуб

1

28,82

18

8

26

54,82

3.

Јованчевић

Ана

Добривоје

1

23,72

12

19

31

54,72

4.

Младеновић

Милена

Дејан

1

21,44

16

17

33

54,44

5.

Јеремић

Далиборка

Зоран

1

26,18

14

14

28

54,18

6.

Бараћ

Марина

Љубиша

1

23,14

15

16

31

54,14

7.

Кадић

Драгана

Милош

1

28,04

8

18

26

54,04

8.

Радосављевић

Јована

Зоран

1

29,02

11

14

25

54,02

9.

Вучковић

Милена

Мирослав

1

27,50

14

12

26

53,50

10.

Петронијевић

Јована

Горан

1

23,42

13

17

30

53,42

11.

Драгојевић

Ивана

Драган

1

20,88

14

18

32

52,88

12.

Милошевић

Маја

Зоран

1

24,92

10

17

27

51,92

13.

Недељковић-

Сања

Драган

1

27,66

9

15

24

51,66

14.

Перић

Јасмина

Стојан

1

25,50

7

19

26

51,50

15.

Ивановић

Александра

Срђан

1

27,16

9

15

24

51,16

16.

Павловић

Нађа

Дарко

1

22,08

12

17

29

51,08

17.

Корти

Валентина

Златко

1

28,00

12

11

23

51,00

18.

Ђорђевић

Тамара

Мирослав

1

26,54

6

18

24

50,54

19.

Живанчев

Александра

Цакан

1

18,62

10

21

31

49,62

20.

Мацић

Милица

Ивица

1

25,30

10

14

24

49,30

21.

Станковић

Анђела

Небојша

1

25,08

9

15

24

49,08

22.

Васовић

Ивана

Момчило

1

20,78

11

17

28

48,78

23.

Војиновић

Наташа

Славиша

1

23,96

11

13

24

47,96

24.

Милићевић

Марија

Зоран

1

24,70

8

14

22

46,70

25.

Милетић

Мирјана

Радиша

1

29,62

9

8

17

46,62

26.

Дачковић

Ана

Миланче

1

27,92

9

9

18

45,92

27.

Марушић

Јована

Светислав

1

32,30

7

6

13

45,30

28.

Јанковић

Маријана

Горан

1

22,86

11

11

22

44,86

29.

Јовић

Данијела

Милица

1

27,12

10

7

17

44,12

30.

Секулић

Тамара

Зоран

1

20,40

10

11

21

41,40

31.

Иричанин

Катарина

Драган

1

22,98

6

11

17

39,98

Смер: Домски васпитач

Примљени на буџет

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

рок

сред. шк.

Срп. јез.

ТОК

ук.

Укупно

1.

Сврзић

Александар

Драгиша

1

32,96

19

22

41

73,96

2.

Ђурић

Срећко

Јован

1

26,30

21

26

47

73,30

3.

Пешић

Саша

Дејан

1

39,30

15

18

33

72,30

4.

Стојадиновић

Невена

Миломир

1

36,22

15

15

30

66,22

5.

Радуновић

Лазар

Славољуб

1

24,46

18

21

39

63,46

6.

Тричковић

Соња

Бећир

1

20,60

16

22

38

58,60

7.

Младеновић

Александра

Дејан

1

31,44

16

9

25

56,44

8.

Минаковић

Александра

Милош

1

26,98

9

17

26

52,98

9.

Петровић

Никола

Горан

1

23,56

12

17

29

52,56

10.

Димитријевић

Александра

Мирослав

1

25,80

12

14

26

51,80

Примљени на самофинансирање 

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

рок

сред. шк.

Срп. јез.

ТОК

ук.

Укупно

1.

Добросављевић

Никола

Новица

1

21,42

13

15

28

49,42

2.

Милетић

Кристина

Зоран

1

22,96

9

14

23

45,96

3.

Радосављевић

Вукашин

Срђан

1

21,64

7

13

20

41,64

Смер: Васпитач деце јасленог узраста

Примљени на буџет

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

рок

сред. шк.

Срп. јез.

ТОК

ук.

Укупно

1.

Крстић

Марија

Мирослав

1

32,52

27

27

54

86,52

2.

Бегић

Наташа

Славиша

1

39,38

20

24

44

83,38

3.

Симић

Драгана

Радивоје

1

38,10

25

17

42

80,10

4.

Мијајловић

Тијана

Велибор

1

32,00

24

24

48

80,00

5.

Чупић

Татјана

Срђан

1

23,78

24

28

52

75,78

6.

Матковић

Невена

Милош

1

35,44

17

21

38

73,44

7.

Савић

Миљана

Славољуб

1

36,40

22

15

37

73,40

8.

Нешић

Марија

Дејан

1

29,04

20

17

37

66,04

9.

Марисављевић

Милена

Живадин

1

28,86

17

19

36

64,86

10.

Секуловски

Ирена

Живорад

1

31,38

13

20

33

64,38

Примљени на самофинансирање

Ред. бр.

Презиме

Име

Име родитеља

рок

сред. шк.

Срп. јез.

ТОК

ук.

Укупно

1.

Миловановић

Милица

Драган

1

22,98

15

25

40

62,98

2.

Савић

Драгана

Сретен

1

24,26

19

17

36

60,26

3.

Ђуровић

Јелена

Владета

1

26,00

11

12

23

49,00

 

 

Штампа

Распоред кандидата за полагање пријемног испита

Полагање класификационог испита обавиће се 29. јуна 2015. године и то:

тест из српског језика – 29. јун 2015. гoд. од 9 сати,
тест из опште културе-информисаности – 29. јун 2015. гoд. од 11 сати
Кандидати су обавезни да на пријемни испит са собом понесу личну карту или пасош.

Учионица – 1 (приземље) 

Р.б. Презиме Име родитеља Име
1. Димитријевић (Мирослав) Александра
2. Добросављевић (Новица) Никола
3. Ђурић (Јован) Срећко
4. Милетић (Зоран) Кристина
5. Минаковић (Милош) Александра
6. Младеновић (Дејан) Александра
7. Петровић (Горан) Никола
8. Пешић (Дејан) Саша
9. Радосављевић (Срђан) Вукашин
10. Радуновић (Славољуб) Лазар
11. Сврзић (Драгиша) Александар
12. Стојадиновић (Миломир) Невена
13. Тричковић (Бећир) Соња
14. Бегић (Славиша) Наташа
15. Ђуровић (Владета) Јелена

 

Учионица – 2 (приземље)

Р.б. Презиме Име родитеља Име
1. Крстић (Мирослав) Марија
2. Марисављевић (Живадин) Милена
3. Матковић (Милош) Невена
4. Мијајловић (Велибор) Тијана
5. Миловановић (Драган) Милица
6. Нешић (Дејан) Марија
7. Савић (Сретен) Драгана
8. Савић (Славољуб) Миљана
9. Секуловски (Живорад) Ирена
10. Симић (Радивоје) Драгана
11. Чупић (Срђан) Татјана
12. Анђелковић (Славољуб) Милица
13. Арсић (Милутин) Тијана
14. Бараћ (Љубиша) Марина
15. Бимбашић (Драги) Марија

Учионица – 3 (приземље)

Р.б. Презиме Име родитеља Име
1. Булатовић (Борисав) Мила
2. Васиљевић (Драган) Миљана
3. Васовић (Момчило) Ивана
4. Веселиновић (Саша) Јована
5. Војиновић (Славиша) Наташа
6. Вујашанин (Драгољуб) Маријана
7. Вукићевић (Миланко) Марија
8. Вукомановић (Верољуб) Данијела
9. Вулићевић (Бранислав) Тамара
10. Вучићевић (Љупче) Ђурђина
11. Вучковић (Мирослав) Милена
12. Гашић (Миломир) Кристина
13. Гвозденовић (Милан) Марко
14. Громић (Часлав) Невена
15. Дачковић (Миланче) Ана

Учионица - 4 (приземље)

Р.б. Презиме Име родитеља Име
1. Дебетић (Небојша) Марија
2. Деретић (Срђан) Невена
3. Димитријевић (Славољуб) Јована
4. Доганџић (Вукић) Маја
5. Драганић (Владета) Надја
6. Драгојевић (Драган) Ивана
7. Думановић (Предраг) Тамара
8. Ђокић (Горан) Бојана
9. Ђорђевић (Мирослав) Тамара
10. Ђукић (Раде) Николина
11. Ђурић (Недељко) Светлана
12. Жерађанин (Радован) Анђела
13. Живадиновић (Горан) Татјана
14. Живанчевић (Цакан) Александра
15. Жуњанин (Горан) Александра

Учионица – 5 (подрум)

Р.б. Презиме Име родитеља Име
1. Ивановић (Срђан) Александра
2. Иричанин (Драган) Катарина
3. Исаиловић (Душан) Ана
4. Јаковљевић (Зоран) Александра
5. Јанићијевић (Аца) Ана
6. Јанковић (Горан) Маријана
7. Јеремић (Зоран) Далиборка
8. Јовановић (Слободан) Александра
9. Јованчевић (Добривоје) Ана
10. Јовић (Милица) Данијела
11. Кадић (Милош) Драгана
12. Ковачевић (Мирослав) Кристина
13. Корти (Златко) Валентина
14. Круезиу (Небојша) Тања
15. Лукић (Радисав) Бојана
16. Лукић (Гојко) Невена
17. Маринковић (Слободан) Драгана
18. Маринковић (Радомир) Јована
19. Маринковић (Бранислав) Катарина
20. Марушић (Светислав) Јована
21. Мацић (Ивица) Милица
22. Мијатовић (Драган) Биљана
23. Миленковић (Горан) Милица
24. Милетић (Радиша) Мирјана
25. Милетић (Драгослав) Сања
26. Милић (Предраг) Валентина
27. Милић (Драган) Љубица
28. Милићевић (Радован) Драгана
29. Милићевић (Зоран) Марија
30. Милићевић (Малиша) Невена
31. Миловановић (Ненад) Марина
32. Милошевић (Зоран) Маја
33. Милутиновић (Милун) Марина
34. Милутиновић (Небојша) Милена
35. Митровић (Слободан) Јелена
36. Митровић (Игор) Магдалена
37. Михајловић (Драган) Милена
38. Младеновић (Дејан) Милена
39. Недељковић (Горан) Милица
40. Недељковић (Драган) Сања
41. Несторовић (Слободан) Милена
42. Николић (Драган) Дијана
43. Николић (Драган) Катарина
44. Опанчина (Родољуб) Бранко
45. Павловић (Саша) Александра
46. Павловић (Војислав) Ана
47. Павловић (Зоран) Катарина
48. Павловић (Дарко) Нађа
49. Перић (Стојан) Јасмина

 Учионица – 6 (подрум) 

Р.б. Презиме Име родитеља Име
1. Петковић (Небојша) Кристина
2. Петрашиновић (Раде) Светлана
3. Петровић (Радосав) Јелена
4. Петровић (Миро) Санела
5. Петронијевић (Горан) Јована
6. Подовац (Ненад) Анђела
7. Радисављевић (Драгомир) Ана
8. Радоичић (Дејан) Тамара
9. Радосављевић (Зоран) Јована
10. Ралић (Слађан) Ивана
11. Рашић (Драган) Вања
12. Секулић (Зоран) Тамара
13. Симић (Горан) Наташа
14. Спасојевић (Драган) Љиљана
15. Станковић (Мирослав) Анђела
16. Станковић (Небојша) Анђела
17. Станојевић (Дејан) Александра
18. Стефановић (Славољуб) Јована
19. Стојадиновић (Милован) Јелена
20. Стојановић (Миливоје) Милица
21. Тимотијевић (Војислав) Милена
22. Тодоровић (Николица) Драгана
23. Тодоровић (Милош) Снежана
24. Тодоровић (Драги) Тијана
25. Тодосијевић (Влада) Соња
26. Томовић (Станимир) Виолета
27. Унић (Срђан) Валентина
28. Филиповић (Радоица) Данијела

  

Одлуке

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
жиро рачун школе : 840-104666-22
Висока школа струковних студија за васпитаче - Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Powered by webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефон: 420-760
Телефон студентске службе: 037/439-754