Штампа

Привремена ранг листа за специјалистичке студије 2016/17

  СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ Просек: 
1. Човић В. Снежана 9.22
2. Лазаревић М. Марија 8.90
3. Вукомановић Р. Марија 8.88
4. Јовановић З. Светлана 8.79
5. Поповић Г. Марија 8.32
6. Благојевић Н. Милена 8.15
7. Савић С. Ивана 8.07
8. Живковић М. Марија 8.02
9. Стевовић Д. Сања 8.00
10. Алобић М. Бранкица 7.98
11. Црноглавац Г. Александра 7.95
12. Петровић С. Ненад 7.94
13. Стефановић М. Слађана 7.82
14. Лисинац Ж. Марија 7.78
15. Миленковић М. Јована 7.78
16. Васић Д. Невена 7.77
17. Ковачевић М. Јасмина 7.74
18. Станојевић М. Весна 7.74
19. Виријевић З. Соња 7.73
20. Аничић М. Андријана 7.70
21. Јовашевић В. Слађана 7.70
22. Вујичић Ж. Анђела 7.69
23. Шкулетић Д. Маријана 7.58
24. Радовић З. Тијана 7.58
25. Недовић Д. Ана 7.55
26. Миленковић Г. Јована 7.52
27. Станојевић М. Наташа 7.51
28. Цветановић С. Лела 7.44
29. Богдановић Г. Ирена 7.41
30. Алексић С. Магдалена 7.39
31. Веселиновић Д. Јасмина 7.38
32. Радојчић С. Биљана 7.37
33. Петровић М. Владимир 7.31
34. Капларевић Д. Анђела 7.29
35. Рачевић М. Јелена 7.27
36. Каматовић М. Надица 7.22
37. Филиповић М. Љубица 7.21
38. Милосављевић М. Зорица 7.20
39. Гаљак И. Јулија 7.17
40. Раденковић Д. Татјана 7.15
41. Мијаковић В. Тијана 7.04
42. Палуровић Г. Сања 6.93


Коначна ранг листа биће објављена у понедељак 12.12.2016. године.
Рок за жалбе је до понедељка 12.12.2016. године. до 12 сати.
Датум уписа кандидата и потребна документација биће накнадно објављени.

 

 
Штампа

КОНКУРС специјалистичке студије


К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Услови уписа:
Право на упис имају кандидати који су завршили основне струковне студије за образовање васпитача, кандидати који су завршили друге студије из поља друштвено-хуманистичких наука и завршетком студија остварили најмање 180 ЕСПБ и који су положили диференцијалне испите по одлуци Већа специјалистичких студија.
Редослед кандидата за упис на специјалистичке струковне студије утврђује се на основу:

 • опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
 • дужине студирања

Пријаве за упис подносе се од 28.11. до 2.12. 2016. године од 10 до 12 сати у студентској служби.

Број места: 50 студената (самофинасирајући).
Школарина износи 70.000,00 динара (плаћање у 7 месечних рата).

Уз пријаву која се добија у Школи кандидат прилаже:

 • оверену фотокопију дипломе и оверену фотокопију додатка дипломи
 • или оверено уверење о завршеним основним струковним студијама и индекс,
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
 • фотокопија личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта,
 • доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 3.000,00 дин (на жиро рачун школе 840-104666-22)


Ранг листа примљених кандидата биће објављена 07. децембра 2016. године.
Упис примљених кандидата биће накнадно објављен.

Приликом уписа прилажу се следећа документа:

 • 2 ШВ обрасца (добијају се у школи)
 • индекс (добија се у школи)
 • 2 фотографије 3,5 x 4,5
 • доказ о уплати уписнине 3.000,00 дин (на жиро рачун школе 840-104666-22)
 • доказ о уплати прве рате школарине 10.000,00 дин (на жиро рачун школе 840-104666-22)

Детаљније информације о условима уписа могу се добити у Студентској служби Школе или на телефон 037/439-754.

Штампа

Седница Савета Школе 24.11.2016. године

На основу члана 11. Пословника о раду Савета Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу, сазивам седницу Савета Школе за 24.11.2016. године са почетком у 12,30 сати у канцеларији директора Школе.

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:
 1. Конституисање Савета Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу
  - Избор председника Савета Школе
  - Избор заменика председника Савета Школе
 2. Избор директора Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу
НАПОМЕНА: ПРИСУСТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО

 

Председник Савета Школе:

Штампа

Седница Савета Школе 24.11.2016. године

На основу члана 11. Пословника о раду Савета Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу, сазивам седницу Савета Школе за 24.11.2016. године са почетком у 12 сати у канцеларији директора Школе.

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:
 1. Усвајање записника са претходне седнице
 2. Подношење Извештаја Комисије са одржаних избора за чланове Савета Школе
 3. Информација у вези расписаног конкурса за избор директора Школе
НАПОМЕНА: ПРИСУСТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО

 

Председник Савета Школе:
Др Милентије Ђорђевић, проф.струк.студ

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ

Са избора за чланове Савета Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу, одржаних дана 17.11.2016. године.

У Савет Школе од представника наставника изабрани су:

 1. Др Зорица Дуковић
 2. Мр Славица Павличевић
 3. Др Невенка Михајловић
 4. Др Милентије Ђорђевић
 5. Мр Матија Рајковић
 6. Мр Ружица Милосављевић
 7. Мр Иван Томић
Из реда ваннаставног особља изабрани су:
 1. Љиљана Петровић
 2. Ивана Левић
 3. Пеђа Ивановић
 4. Зоран Васић
Штампа

Обавештење

Гласање за нови Савет Високе школе струковних студија у Крушевцу обавиће се у четвртак 17.11.2016. године у времену од 09 до 12 сати у просторији бр. 14.
Изборна комсија
Штампа

Конкурс дошколовање 2016/2017


К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈА
ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ.
(ДОШКОЛОВАЊЕ)


УСЛОВИ
У школској 2016/17. години, упис на основне струковне студије – програм доквалификације спроводи се на основу конкурса и конкурсног поступка.
Конкурсни поступак заснива се на вредновању успеха из претходних студија.
Конкурсни поступак спроводи Комисија од три члана, коју именује директор.
Струковне студије за струковног васпитача предшколске деце – програм доквалификације организују се у трајању од два семестра.
Струковни студијски програм за васпитача предшколске деце – програм доквалификације може уписати лице које је завршило двогодишње студије вишег образовања за васпитаче у Републици Србији.
Трошкови школарине износе 45.000,00 дин (плаћају се у 5 једнаких ратa: прва при упису)

КАЛЕНДАР УПИСА
Пријава кандидата биће од 21. до 25. новембра 2016. од 10 – 12 сати.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА – за пријаву:

 1. оверена фотокопија дипломе о завршеној вишој школи,
 2. уверење о положеним испитима,
 3. извод из књиге рођених или венчаних,

Термини уписа биће накнадно објављени.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА – за упис:

 1. фотографије: 2 (3,5 х 4,5)
 2. индекс и ШВ обрасци (добијају се у школи);
 3. доказ о уплати прве рате школарине 9.000,00 дин (на жиро-рачун школе 840-104666-22)
 4. доказ о уплати уписнине 3.000,00 дин (на жиро-рачун школе 840-104666-22)

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
жиро рачун школе : 840-104666-22
Висока школа струковних студија за васпитаче - Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Powered by webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефон: 420-760
Телефон студентске службе: 037/439-754