katarina tomic knjiga nastavnika

 

 

 

Томић Н. Катарина
професор струковних студија
Научна област: Специјална педагогија

 

 

Списак предмета које наставник држи:

Р.б. Назив предмета Врста студија
1. Инклузивно васпитање и образовање Основне струковне студије
2. Рад са даровитима Основне струковне студије
3. Рад са децом са посебним потребама Основне струковне студије
4. Превенција поремећаја у понашању Основне струковне студије
5. Психофизичка зрелост за полазак у школу Специјалистичке студије

 

Биографија


Лични подаци
Датум рођења: 30. 10. 1976.
Место рођења: Крагујевац, Србија

Образовање
1995 - 2002. Дефектолошки факултет, Универзитет у Београду - Стручни назив: дипломирани дефектолог-олигофренолог
2007 - 2012. Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу - Стручни назив: доктор медицинских наука (ужа научна обаст: неуронауке), Ментор: проф. др Горан Михајловић

Професионално искуство

 • професор разредне наставе, ШОСО „Веселин Николић“, Крушевац, 2002 - 2008.
 • сарадник у настави, Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац, 2008 - 2009.
 • асистент, Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац, 2009 - 2012.
 • предавач, Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац, 2012. –


Област интересовања

 1. Инклузивно васпитање и образовање
 2. Психопатологија код деце с развојним сметњама
 3. Даровитост

 

Усавршавања:


Докторска теза

Поремећаји понашања и депресивност код деце са лаком интелектуалном ометеношћу, Факултет медицинских наука, Крагујевац, 2012.

Монографска публикација
Томић К. Двојна дијагноза – интелектуална ометеност и ментална болест. Београд, Задужбина Андрејевић 2013.

Научни радови

 1. Томић К, Михајловић Г (2008). Ментална ретардација и депресија. Engrami; 30 (1): 41-52..
 2. Томић К, Јуришић В, Муратовић М, Јевтовић И (2010): Значај серотонина у етиологији аутизма. PONS Med J; 7 (2): 64-70.
 3. Томић К, Михајловић Г, Јовановић – Михајловић Н, Ђукић – Дејановић С, Михајловић К, Петровић Г (2011). Дијагноза и третман депресије код особа са интелектуалном ометеношћу. Acta Medica Medianae; 50 (3): 81-9.
 4. Михајловић Г, Јовановић – Михајловић Н, Радмановић Б, Радоњић К, Ђукић – Дејановић С, Јанковић С, Јањић В, Миловановић Н, Петровић Д, Томић К (2011). Квалитет живота особа са схизофренијом лечених халоперидол - депоом и инјекцијом дугоделујућег рисперидона. Srp Arh Celok Lek; 139 (Suppl 1): 36-40.
 5. Томић К, Михајловић Г, Јанковић С, Ђоновић Н, Јовановић – Михајловић Н, Дилигенски В (2012). Фактори ризика за бихејвиоралне и емоционалне поремећаје код деце са лаком интелектуалном ометеношћу. Ser J Exp Clin Res; 13 (1): 19-24.
 6. Томић К (2012). Психопатологија код деце и адолесцената са интелектуалном ометеношћу. Синтезе: 2: 73-88.
 7. Томић К, Михајловић Г (2012). Терапија депресије код особа са интелектуалном ометеношћу. Engrami; 34 (3): 27-39.
 8. Марковић О, Тарановић М, Васић В, Томић К, Марковић М (2012). Учесталост поремећаја пажње и понашања код деце са лаком интелектуалном ометеношћу. PONS Med J; 9 (2): 48-53.
 9. Томић, К. (2014). ПСИХОПАТОЛОГИЈА КОД ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ. Sinteze, 2012(2), 73 –86.
 10. Томић, К., Марковић, А. (2015). Примена реедукације психомоторике у третману развојне вербалне диспраксије. TIMS Acta, 9: 169-177. УДК 796.012 DOI: 10.5937/timsact9-7255
 11. Томић К. (2016). Мрачна тријада – емоционалне и интерперсоналне карактеристике. Синтезе, 10, 1-22. УДК 159.923 159.97, COBISS.SR-ID 229122316 http://dx.doi.org/10.5937/sinteze0-12227

Научно-стручни скупови

 1. Томић К. Ментално здравље и поремећаји деце и адолесцената са менталном ретардацијом – импликације за инклузивно образовање. Научна конференција са међународним учешћем ''Педагошка истраживања и школска пракса''; 14. мај 2010., Сремска Митровица.
 2. Томић К. Утицај социо-демографских фактора на квалитет живота и ментално здравље деце са лаком интелектуалном ометеношћу. I конгрес са међународним учешћем ''Болничка психијатрија – медицинскодеонтолошки и правни изазови''; 15 -16 децембар 2011., Београд.
 3. Томић К, Марковић О. Поремећаји понашања код деце и адолесцената са лаком интелектуалном ометеношћу. III Конгрес ДЕАПС са међународним учешћем „Ментално здравље деце и младих – сусрет теорије и праксе“; 23 - 26. мај 2013., Златибор.
 4. Томић К. Повезаност сиромаштва и испољавања проблема понашања код интелектуално ометене деце. IV конференција са међународним учешћем „Инклузија у предшколској установи и основној школи – континуитет инклузивног образовања и васпитања у предшколској установи и основној школи“; 14. јун 2013, Сремска Митровица.
 5. Томић К. Анксиозност и депресивност код деце са интелектуалном ометеношћу. Научни скуп са међународним учешћем „Трендови у психологији“; 10 - 13. октобар 2013., Филозофки факултет, Нови Сад.
 6. Томић, И., Томић, К. и Петровић, А. (2014). Креирање питања и провера знања електронским тестирањем на платформи за е-учење. Научни скуп са међународним учешћем Утицај Интернета на пословање у Србији и свету, подсекција Интернет и образовање (402-406). Београд: Универзитет Сингидунум. doI: 10.15308/SInteZa-2014-402-406
 7. Томић, К. и Марковић, А. (2014). Индивидуални приступ даровитом детету: приказ случаја. V Међународна научна конференција Инклузија у предшколској установи и основној школи – савремени приступи инклузивном образовању, Сремска Митровица. ISBN 978-86-7447-120-3, COBISS.SR-ID 20778497
 8. Томић, К. и Вујичић, Б. Примена CBCL-TRF скале у процени понашања код деце са лаком интелектуалном ометеношћу. Осми међународни научни скуп Специјална едукација и рехабилитација данас (57-65). Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. ISBN 978-86-6203-061-0
 9. Томић, К. (2015). Примена Snoezelen мултисензорне стимулације у раду са децом са интелектуалном ометеношћу. Тематски зборник радова V међународне конференције Актуелна дефектолошка пракса (357-361). Зрењанин: Друштво дефектолога Војводине. УДК 616.89-008.446-053.2-08, COBISS.SR-ID
  309933831
 10. Томић, К. и Живановић, Ј. (2015). Сарадња васпитача и родитеља деце са интелектуалном ометеношћу. Наше стварање – тематски зборник радова са Међународног симпозијума Васпитач у 21. веку (100-109). Алексинац: Висока школа струковних студија за васпитаче. ISBN 978-86-7746-581-0

Стручно усавршавање
Реедукација психомоторике. Институт за ментално здравље, Београд

Остало

 • Предавач Програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, под називном ''Инклузија – како је приближити наставнику у редовној школи'', каталошки број 358.
 • Сарадник на ТЕМПУС пројекту „Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia (TEACH) 544141-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR“ (2013-2016.).
 • Предавач акредитованог Програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, под називном ''Инклузија – како је приближити наставнику у редовној школи'', каталошки број 358
 • Предавач акредитованог Програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, под називном ''Животне ситуације и стресови-стратегије са суочавање и превладавање'', каталошки број 178
 • Завршена едукација из области Реедукације психомоторике (општа дефектолошка дијагностика, општа и специфична реедукација психомоторике са релаксацијом) на Институту за ментално здравље у Београду (бр. сертификата 641/2013 и 641/2014)
 • Сертификовани системски породични саветник и терапеут на едукацији из системске породичне терапије на Институту за ментално здравље у Београду. 

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
Текући рачун : 840-0000002106666-68
Позив на број: 04-742121
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија Васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Web dizajn i programiranje - webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефони: 037/420-760
037/420-761
037/423-050
037/439-754