milentije djordjevic knjiga nastavnika

 

 

 

Бешић Љ. Милош
Проф.струковних студија
Научна област: 

 

 

Списак предмета које наставник држи:

Р.б. Назив предмета Врста студија
1.  Социологија детинјства  
2.    
3.    

Рођен 27. априла 1970. године у Крушевцу, Србија. Средњу школу, Гимназију завршио 1988. у Крушевцу са одличним успехом и наредне године уписао Филозофски факултет у Нишу гдје је и дипломирао 1995. године на групи за социологију дипломским радом на тему ’Пост-индустријско друштво’. Послиједипломске студије је завршио 2001. године на Филозофском факултету у Никшићу – Група за социологију и одбранио магистарски рад на тему ’Компаративно истраживање религиозности у Црној Гори’. Докторирао је 2005. године на Филозофском факултету у Никшићу радом на тему ’Родни односи у савременој црногорској породици’. 

Од 1999 - 2001, као истраживач обавио и објавио већи број истраживања у НВО ЦЕДЕМ из Подгорице. Од 2001-2006. године, након магистриратуре засновао стални радни однос на Вишој школи за образовање васпитача у Крушевцу, гдје је предавао предмет ’Социологија’ као и на Вишој техничкој школи за индустријски менаџмент у Крушевцу, гдје је предавао предмет ’Организационо понашање’. На овим институцијама је изабран у своје прво академско звање ’Предавач’.

Године 2004-2005, боравио је на стручном усавршавању у САД, на University of California – Berkeley, да би у оквиру овог студијског боравка обавио два internshipa у Survey Research Center – University of California - Berkeley (supervizor Mike Hout) и у American Sociological Assotiations, Washington D.C. (supervisor Robertha Spalther-Roth).

Године 2006. изабран најприје у звање професора више школе у Крушевцу на Вишој школи за образовање васпитача на предмету ’Социологија’, а затим и у звање доцента за групу предмета ’Људски фактор у предузећу’ на Факултету за индустријски менаџмент – Универзитет УНИОН у Београду.

Поред поменутог радног искуства имао је водећу улогу на великом броју научно-истраживачких пројеката са међународним значајем у сарадњи са већим бројем научних институција у земљи и иностранству. Међу њима се истичу пројекти на којима је радио у сарадњи са Универзитетом у Ослу, те универзитетима у Тромсу и Трондхајму. У овим пројектима обављао сам послове координатора, односно програмског директора за Црну Гору. Такође, наставио је да веома активно ради у НВО ЦЕДЕМ из Подгорице, где обавља послове одговорног методолога и истраживача.

Координатор је истраживања Еуропеан Валуе Студy за Црну Гору.

 

Научно-истраживачки радови:


 

 1. Ђукановић, Б., Бешић, М., Свјетови Вриједности (2000) ЦИД, Подгорица, стр. 25-155, ИСБН 86-495-0131-1;
 2. Бешић, М., Ђукановић, Б., (2000) Богови и Људи –Религиозност у Црној Гори, ЦИД, Подгорица, стр. 61-170 и 209 – 227, ИСБН 86-495-096-6;
 3. Ђукановић Б., Кузмановић, Б, Лазић, М., Бешић, М.,(2001) Нација и Држава, ЦИД, Подгорица, стр. 39-64, 103-143 и 319-338, ИСБН 86-495-0127-3;
 4. Ђукановић, Б., Божовић, Р., Бешић, М., (2001) Свијет Спорта, ЦИД, Подгорица, стр. 58-113, ИСБН 86-495-0177-X;
 5. Ђукановић, Б., Букелић, Ј., Димитријевић, И., Стојовић, З., Кнежевић – Тасић, Ј., Бешић, М., (2001) Илузија Стварности – алкохол и дроге, ЦИД, Подгорица, стр. 99-116 и 394-398, ИСБН 86-495-0123-0;
 6. Бешић М. (2005), Nationalism  versus Civic option in Montenegro u: Between Authoritarianism and Democracy: Serbia, Montenegro, Croatia – Civil Society and Political Culture, Vol II, Vujadinovic, D, Veljak L, Goati V, Pavicevic, V. eds, Belgrade, CEDET, Podgorica: CEDEM, Zagreb, CTCSR, str. 217 – 232, ISBN: 86-903739-3-4;

 

Радови објављени у часописима који се налазе у међународним базама података:


 1.  Миливојевић A, Бешић, M.(2006), Wither the Union? Interim findings on the ‘Changing Ethnic makeup of Montenegro and  Independence Repherendum’, Institute of Slavic East European and Euroasian Studies –      University of California, Berkeley, Spring, 2006, Volumen 23. – 4003, str. 8-18, No.1. ISSN:1536;

Radovi u međunarodnim časopisima koji se ne nalaze u bazo podataka, a imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku:


 1. Ђукановић, Б., Ненадовић, М., Бешић, М., (1992), Девијације у образовању и професионалном животу као етиолошки фактори алкохолизма, Часопис за болести зависности и когнитивне поремећаје, 1-4, Београд, стр. 37-43, YУ ИССН 0354-4427; Завод за болести зависности - Београд
 2. Ђукановић, Б., Бешић, М., Ненадовић, М., (1993), Социопатско понашање и етиологија алкохолизма, Часопис за болести зависности и когнитивне поремећаје, 1-2, Београд, стр. 39-45, YУ ИССН 0354-4427; Завод за болести зависности - Београд
 3. Ђукановић, Б., Бешић, М., Гачић, Н., Димитријевић, И., Ненадовић, М., (1993) Магија, Религија и пијење, Часопис за болести зависности и когнитивне поремећаје, 3-4, Београд, стр. 71-83, YУ ИССН 0354-4427; Завод за болести зависности - Београд
 4. Ђукановић, Б., Бешић, М., Ненадовић, М., Миловановић, Д., Петровић, З., шубаша, (1994), Структуралне сличности и разлике диспанзерски лечених наркомана, Часопис за болести зависности и когнитивне поремећаје, 3-4, Београд, стр. 75-96, YУ ИССН 0354-4427; Завод за болести зависности - Београд
 5. Ђукановић, Б., Бешић, М., (1995), Социолошки и социо-психолошки корелати у развоју алкохолизма, Часопис за болести зависности и когнитивне поремећаје, 1-2, Београд, стр. 137-144, YУ ИССН 0354-4427; Завод за болести зависности - Београд

Радови објављени у зборницима факултета:

 1. Бешић, М., (2003), Мерење задовољства на послу – истраживачка платформа, Менаџмент у индустрији,     Зборник радова, Виша техничка школа за индустријски менаџмент – Крушевац, стр. 117 – 123, ИСБН 86-7566-021-9.

Стручна књига у земљи:

 1. Павићевић, В., Бешић, М., Дармановић, С., (2005), Политичко јавно мјење Црне Горе, Годишњак Но 1, Април 04-Јануар 05, /двојезично издање/ ЦЕДЕМ, Подгорица, ИССН 1800-5683;
 2. Павићевић, В., Бешић, М., Дармановић, С., (2006), Политичко јавно мјење Црне Горе, Годишњак Но 2, Мај 05-Април 06, /двојезично издање/ ЦЕДЕМ, Подгорица, ИССН 1800-5683;
 3. Павићевић, В., Бешић, М., Дармановић, С., (2006), Политичко јавно мјење Црне Горе, Годишњак Но 2а, Јун 06-Септембар 06, /двојезично издање/ ЦЕДЕМ, Подгорица, ИССН 1800-5683;
 4. Бешић, М., Павићевић, В., Дармановић, С., Живковић, М., (2006), Индеx Демократије,/двојезично издање/ ЦЕДЕМ, Подгорица, ИСБН 86-85803-00-4

Међународни конгреси, симпозијуми и семинари:

 1. Бешић Милош, (2005), Nationalism versus Civil Option in Montenegro, Panel bk 14, The Shaping of Modern Montenegro, 2005 World Convention, Association for the Study of Nationalities, Columbia Universty, 14-16, April, 2005, http://www.nationalities.org/ASN_2005_final_program.pdf
 2. Бешић Милош, (2005), Gender Relations in Conteprorary Montenegrin Family, Society in Transition: Case of Montenegro, University of Oslo, Centre for Womens' Studies and Gender Resrearch, May, 2004, http://www.skk.uio.no/til_nedlasting/milos_besic.pdf

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
Текући рачун : 840-0000002106666-68
Позив на број: 04-742121
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија Васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Web dizajn i programiranje - webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефони: 037/420-760
037/420-761
037/423-050
037/439-754