Djordjevic Marija

 

 

 

Ђорђевић М. Марија
професор
Научна област: Физичко васпитање и спорт

 

 

Списак предмета које наставник држи:

Р.б. Назив предмета Врста студија
1. Ритмика и плес Основне струковне студије
2. Корективна гимнастика Основне струковне студије
3. Моторичке игре деце јасленог узраста Основне струковне студије

Биографија


ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА:

25.01.1984. године, Крушевац.

ОБРАЗОВАЊЕ:

По завршетку Реалне гимназије у Крушевцу, 2003. године уписала Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу.
Дипломирала 2008. године са просечном оценом 9.25 и стекла стручни назив Професор физичке културе. Дипломски рад на тему„Савремени приступ проблема замора у спорту" одбранила оценом 10.
Школске 2008/2009. уписала докторске академске студије и предвиђене предмете студијског програма положила са просечном оценом 9.2. Докторску дисертацију под називом " ТРЕНД ПРОМЕНА МОРФО-МОТОРИЧКОГ СТАТУСА ДЕВОЈЧИЦА РАЗЛИЧИТОГ СТЕПЕНА УХРАЊЕНОСТИ " одбранила 23.06.2015. године на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА:

 • 2009-2010 волонтерски радила као професор физичког васпитања ученицима виших разреда основне школе „Станислав Бинички" у Јасици.
 • 2010-2011 у СЦ Крушевац, радила као асистент тренера гимнастике. Програм је обухватао развојну, корективну и спортску гимнастику и био прилагођен деци предшколског и млађег школског узраста.
 • 2010. и 2011. у летњој сезони радила као спасилац на отвореним базенима СЦ Крушевац. У зимској сезони асистирала у школи за почетнике клизања.
 • Од 2011. започиње рад у Високој школи струковних студија за васпитаче у Крушевцу, као сарадник у настави. Исте године добија звање асистента. Од 2012. године асистент је на предметима: Методика физичког васпитања 1, Ритмика и плес, Корективна гимнастика и Моторичке игре деце јасленог узраста. Од 2016. године је предавач на предметима: Ритмика и плес, Корективна гимнастика и Моторичке игре деце јасленог узраста.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:

 • 2010. године, у склопу пројекта хипотерапије за децу са посебним потребама завршила курс за инструктора јахања у коњичком клубу у Аранђеловцу.
 • 2010. године, завршила међународни курс за спасиоца на води.
 • 2012. године, добила сертификат о учешћу на семинару „Обука, тренинг и инклузија пливача са нижим степеном физичког инвалидитета", одржаном у Нишу.
 • 2014. добила лиценцу за фитнес инструктора.

СПОРТСКА КАРИЈЕРА:

Активно бављење рукометом у клубу ЖОРК „Напредак" Крушевац од 1996. - 2004. године.

Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10)


 1. Čeković, N., Đorđević, M., Stefanović, N., Antić, V., & Živković, D. (2013). Somatotype analysis of the first-year students of the Faculty of sport and physical education in Nis. In S. Pantelić (Ed.), XVI Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2013“ in physical education, sport and recreation and 1stInternational Scientific Conference(pp. 369-375). Niš: Faculty of sport and physical education,University of Niš.ISBN 978-86-87249-53-0
 2. Purenović-Ivanović, T., Popović, R., Đorđević, M., & Živković, D. (2013). Body type and composition of the PE students. In S. Pantelić (Ed.), XVI Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2013“ in physical education, sport and recreation and 1stInternational Scientific Conference(pp. 405-412). Niš: Faculty of sport and physical education, University of Niš. ISBN 978-86-87249-53-0
 3. Đorđević, M., Milanović, Z., & Pantelić, S. (2013). Correlation between body composition and cardiorespiratory fitness in physically active women. In A. Nedeljković (Ed.), International Scientific Conference „Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status with Children, Youth and Adults“ (pp. 745-752). Belgrade: Faculty of sport and physical education, University of Belgrade.
 4. Ђорђевић, М., и Станишић, И. (2014). Ефекти програма вежбања са оптерећењем на чврстину костију код жена у постменопаузи. У Игњатовић, А., и Марковић, Ж. (Ур.),Националана конференција са међународним учешћем „Физичка култура и модерно друштво“ (стр. 283-298). Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. ISBN 978-86-7604-117-6
 5. Živković, D., & Đorđević, M. (2014). Differences in health EQ-5D parameters in terms of form of physical activity in elderly people. In S. Pantelić (Ed.), XVII Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2014“ in physical education, sport and recreation and 2nd International Scientific Conference (pp. 404-408). Niš: Faculty of sport and physical education, University of Niš. ISBN 978-86-87249-58-5
 6. Milanović, Z., Trajković, N., Đorđević, M., Uzunović, S., Kostić, R., & Pantelić, S. (2014). The impact of physical activity on the quality of life of elderly people. In S. Pantelić (Ed.), XVII Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2014“ in physical education, sport and recreation and 2ndInternational Scientific Conference (pp. 384-387). Niš: Faculty of sport and physical education, University of Niš. ISBN 978-86-87249-58-5
 7. Đorđević, M., Kostić, R., Pantelić, S., Uzunović, S., Milanović, Z., & Živković, D. (2015). Motor abilities of eight-year-old girls of different nutritional status. In S. Pantelić (Ed.), XVIII Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2015“ in physical education, sport and recreation and 3rd International Scientific Conference (pp. 236-242). Niš: Faculty of sport and physical education, University of Niš. ISBN 978-86-87249-71-4
 8. Mustedanagić, J., Trajković, N., Milanović, Z., & Đorđević, M. (2015). Effects of exercise on subcutaneous adipose tissue and body composition of female students. In S. Pantelić (Ed.), XVIII Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2015“ in physical education, sport and recreation and 3rd International Scientific Conference (pp. 268-272). Niš: Faculty of sport and physical education, University of Niš.ISBN 978-86-87249-71-4
 9. Zivkovic, D., Zivanovic, N., Zivkovic, M., Milojkovic, O., & Djordjevic, M. (2012). Physical activity in ADHD children treatment. HealthMED, 6(11), 3822-3825. ISSN 1840-2291
 10. Ђорђевић, М., и Сучевић, В. (2012). Опрема школа и материјално-технички ресурси квалитетног основног образовања. Васпитање и образовање, 37(4),  97-111. ISSN 0350-1094
 11. Đorđević, M., Pantelić, S., Kostić, R., & Uzunović, S. (2014). The correlation between anthropometric characteristics and motor abilities in seven-year-old girls. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport,12(3), 251-260. ISSN 1451-740X
 12. Станишић, И., Ђорђевић, М., и Максимовић, С. (2014). Постурални статус ногу и свода стопала код деце предшколког узраста и ефекти корективног вежбања у оквиру усмерених активности. Синтезе, 3(5), 63-71. ISSN 2217-902X
 13. Ђорђевић, М., и Костић, Р. (2015). Морфолошке карактеристике и степен ухрањености код седмогодишњих девојчица. Синтезе, 4(8), 77-87. ISSN 2217-902X
 14. Đorđević, M., Kostić, R.,Pantelić, S.,Uzunović, S., Milanović, Z., & Mitrović, B. (2016). Morpho-motoric status and level of nutrition in nine-year-old girls. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 14(1), 1-11. ISSN 1451-740X
 15. Đorđević, M., Pantelić, S., Uzunović, S., &Mitrović, B. (2016). The correlation between morphological characteristics and motor abilities in eight-year-old girls. In S. Pantelić (Ed.), XIXI Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2016“ in physical education, sport and recreation and 4rdInternational Scientific Conference(pp. 283-290). Niš: Faculty of sport and physical education, University of Niš. ISBN 978-86-87249-80-6
 16. Mitrović, B, Đorđević, M.,Marković, M., Kocić, M., Pantelić, S., & Nurkić,M. (2016). Impact of engaging in sport on differences in motor skills of male adolescents. In S. Pantelić (Ed.), XIXI Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2016“ in physical education, sport and recreation and 4rdInternational Scientific Conference(pp. 261-267). Niš: Faculty of sport and physical education, University of Niš. ISBN 978-86-87249-80-6
 17. Митровић, Б., Вучковић, Г., Ђорђевић, М., и Ракић, С. (2017). Ефекти наставе специјалног физичког образовања на телесну композицију студенткиња криминалистичо-полицијске академије. Годишњак, 22, 129-145. УДК 796.8:796.012.1-055.2

 

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
Текући рачун : 840-0000002106666-68
Позив на број: 04-742121
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија Васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Web dizajn i programiranje - webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефони: 037/420-760
037/420-761
037/423-050
037/439-754