Radovanovic Sasa

 

 

 

Радовановић Ж. Саша
професор струковних студија
Научна област: филозофија

 

 

Списак предмета које наставник држи:

Р.б. Назив предмета Врста студија
1. Филозофија васпитања Основне струковне студије
2. Етика и васпитање Основне струковне студије
3. Мултикултуралност и толеранција Основне струковне студије

 

Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10)


 1. Radovanović, Saša, M24, ''Problem Hajdegerovog shvatanja suštine srednjovekovne umetnosti'', Theoria , br. 4 Godina LII, Beograd, 2009. YU ISSN 0351-2274 UDK 111.852. Hajdeger M; 7.01.
 2. Radovanović, Saša, M51,''Suština tehnike i umetnost kao ono spasonosno u Hajdegerovom mišljenju'' ''Filozofija i društvo''. Br. 1. Godina XX, Beograd, 2009. YU ISSN O353-5738, UDK 141.32: 316.324.7 .
 3. Радовановић, Саша, M53, Смисао средњовековне уметности (алетиолошка анализа једног храма), Баштина бр. 26, Приштина-Лепосавић, 2009. YU ISSN 0353-9008, UDK 726.7 (=163.41) (497.115) ''04/14'' 7: 111.852.
 4. Радовановић, Саша, M53, Слика суштине и њено повесно место, Баштина бр. 27, Приштина-Лепосавић, 2009. YU ISSN 0353-9008, UDK 111.852 Хајдегер M. 271.2-526.62 : 111 75.046.3.01 : 111
 5. Радовановић, Саша, M53, Уметност и свето, Баштина бр. 29, Приштина-Лепосавић, 2010. YU ISSN 0353-9008, UDK 111.852 Хајдегер М. 7.033:2:111.852.(497.11)''04/14'' 821.163.41.09''13/14''
 6. Радовановић, Саша, M53, Алетиолошка основа хришћанског уметничког стварања, Баштина бр. 28, Приштина-Лепосавић, 2010. YU ISSN 0353-9008, UDK 111.852 Хајдегер M .: 7.033.2:111.852''04/14'':8218163.41.09''13/14''
 7. Радовановић, Саша, M63, Уметност као место истине и њено парадигматично значење за филозофију. ISBN 978-86-903729-4-2, УДК 82.09: 1, 7.01, 111.852 Хајдегер, Зборник, Научни скуп: ''Утицај естетике на уметност'', Београд, 2010
 8. Радовановић Саша Ж., ‚‘‘Уметност као метонтолошки проблем‘‘, Синтезе,  бр. 5, ISSN 2217-902X, УДК 14 Хајдегер М.; 111 . 852, Хајдегер М., Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац, 2015. str. 21-30.,
 9. Радовановић Саша Ж.,, ‘‘Хајдегерово питање о бивствовању као питање о уметности‘‘, Синтезе,  бр. 7., SSN 2217-902X, УДК 14 Хајдегер М.; 111 . 852, Хајдегер М., Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац, 2015. str. 45-51.,
 10. Радовановић Саша Ж., ‘‘Језик у песми. Хајдегерово тополошко тумачење Траклове поезије‘‘, Синтезе,   br. 9 ; ISSN 2217-902X, УДК 14 Хајдегер М.; 111 . 852, Хајдегер М., Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац,  2016. str. 39-49.,
 11. Радовановић, Саша, ‘‘Хајдегерово тумачење искуства уметничког дела‘‘, Зборник, Научни скуп: ''Проблем укуса'', ISBN 978-86-903729-7-3, УДК  7.01, 111.852 (082), Хајдегер , ЕДС, Београд, 2013; стр.243-247
 12. Радовановић, Саша, ‘‘Хајдегерова размишљања о о укидању уметничких родова  и појави филма у епохи  технике‘‘,   ISBN 978-86-903729-8-0, УДК 7. 01  Хајдегер М., 791.01., Зборник, Научни скуп: ''Криза уметности и нове уметничке праксе'', , ЕДС, Београд,, 2014., стр. 281-287.
 13. Радовановић Саша, ‘‘Вагнерово схватање уметности  у светлу Хајдегеровог одређења повести естетике‘‘,  Зборник, Научни скуп: ''Актуелност и будућност естетике'', ISBN 978-86-903729-9-7, УДК  7.01, 791.01,  ЕДС, 2015., стр. 287-295.
 14. Радовановић Саша, ‘‘Проблем форме у Извору уметничког дела‘‘, ISBN 978-86-920749-0-5, УДК 111.852.  Зборник, Научни скуп; Проблем форме; ЕДС, Београд, 2016., стр. 205-215.

Докторска дисертација - Тема: Хајдегерово алетиолошко тумачање уметности 
Mентор. проф. Небојша Грубор, рад одбрањен на Филозофском факултету Универзитета у Београду 2016.

 

  

Усавршавања:


 

Остали подаци који се сматрају релевантним:


2002-2003 као стипендиста немачке фондације провео сам као истраживач у Универзитету Фрајбург ментор проф. Гинтер Фигал (Günter Figal). Тема'' Хајдегерово превладавање естетике''
Био стипендиста министарства за науку Републике Србије од 1999-2002.

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
Текући рачун : 840-0000002106666-68
Позив на број: 04-742121
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија Васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Web dizajn i programiranje - webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефони: 037/420-760
037/420-761