sablon

 

 

 

Липовац М. Власта
професор струковних студија
Научна област: Педагошке науке

 

 

Списак предмета које наставник држи:

Р.б. Назив предмета Врста студија
1. Педагошко истраживање Основне струковне студије
2. Сарадња породице и дечјег вртића Основне струковне студије
3. Дидактичке игре и стваралаштво Основне струковне студије
4. Основи социјално-педагошке комуникације Основне струковне студије
5. Педагошки саветодавни рад основне струковне Основне струковне студије
6. Општа педагогија Основне струковне студије
7. Припремни предшколски курикулум Специјалистичке студије студије

 

Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10)


 1. Живановић, В.,Липовац, В.(2012). Емпиријска провера разлога недовољне укључености деце ромске деце у предшколске установе. Ниш : Теме, бр. 1.
 2. Сакач, М., Цвјетићанин, С., Липовац, В. (2011). Могућности организовања одгојно-образовног процеса у циљу заштите животне средине.Загреб : Социјална екологија, 4.
 3. Цвјетићанин, С., Липовац, В. (2011). Теоријски оквир развоја појмова о природи у предшколској установи, Београд : Педагогија, 3.
 4. Липовац, В., Цвјетићанин, С.,Сакач, М.(2011). Образовање наставника и учитеља у структури европског концепта образовања заснованог на компетенцијама. Осијек : Живот и школа 25.
 5. Цвјетићанин, С., Сегединац, М.,Липовац, В. (2011). Значај предшколског образовања у стицању знања детета о природи. Подгорица : васпитање и образовање, 1.
 6. Липовац, В. (2011). Примена метода игре у еколошком васпитању и образовању деце у предшколској установи. Сарајево : Наша школа, 2.
 7. Липовац, В., Булатовић, А. (2011). Припрема деце за полазак у школу : практикум. Нови Сад : Знатижеља.
 8. Липовац, В. (2012). Истраживање у васпитању и образовању : приручник и практикум за студенте високих школа за васпитаче. Нови Сад : Знатижеља.
 9. Липовац, В., Срдић, В.. (2012). Сарадња породице и дечијег врића : практикум. Нови Сад : Знатижеља.
 10. Цвјетићанин, С., Сегединац, М.,Липовац, В. (2011). Значај научног метода у стицању знања деце о природи у млађим разредима, New Educational review, Пољске
 11. Липовац, В. и др (2016). Водич за стручну праксу студената високих школа за образовање васпитача. Нови Сад: Висока школа за образовање васпитача;Темпус канцеларија
 12. Илић, М, Сучевић, В., Срдић, В. (2013).  Утицај примене мултимедијалних презентација у обради историјских садржаја на успех ученика у основној школи. Београд : Педагогија, бр. 3. (380-390)
 13. Керић, М., Липовац, В. (2016). Теоријско методолошке одреднице квалитета образовања.Београд: Педагогија, бр. 2. (141-151)
 14. Сучевић, В., Живановић, В. (2012). Европска концепција нове структуре курикулума квалитетног образовања. Београд: Иновације у настави, вол. 25. (43-57)
 15. Сучевић,, В., Керић, М. (2015). Елементи и индикатори за идентификацију система образовања. Крушевац  Синтезе, бр. 7, (7-31)
 16. Липовац, В., Раичевић, Ј. (2016). Методички и теориски приступ еколошкој свести деце у предшколској установи. Нови Сад: Педагошка стварност, бр. 3.(43-57)
 17. Сучевић, В., Срдић, В. (2012). Структура новог курикулума у функцији европског концепта квалитета основног образовања – отварање простора за аутономију школа и натавника. Крушевац: Синтезе, бр. 1. (29-51)
 18. Липовац В. (2016). Припрема деце за полазак у школу, приказ књиге Анђелке Булатовић, Нови Сад : Кругови, бр 1-2
 19. Цвјетићанин, С., Сегединац, М., Сучевић, В.(2011). Примена научног метода у стицању знања деце о природи у млађем узрасту. New educational reviev.Poljska.(119-131)
 20. Сучевић, В., Цјетићанин, С., Сакач, М. (2012). Могућности организовања одгојно-образовног процеса у циљу заштите животне средине. Загреб: Социјална екологија, бр. 1 (89-99)
 21. Живановић, В., Сучевић, В. (2012). Емпиријска провера разлога недовољне укључености ромске деце у предшколске установе у Србији. Теме, бр. 4. (1397–1421)
 22. Сучевић, В., Цвјетићанин, С. (2012). Примена иновативног модела мултимедијалних презентација у разредној настави. Сарајево: Наша школа, бр.58. (89-105)
 23. Сучевић, В. , Вујчић, Б., Керић, М. (2014). Нове димензије информацијске компетентности наставника, учитеља и струћних сарадника. Подгорица:  Васпитање иобразовање, 4. (17- 33)
 24. Сучевић, в., Керић, М., Марковић, А.( 2014). Ресурси квалитета основног образовања. Подгорица : Васпитање иобразовање, 2. (129- 140)
 25. Сучевић, В., Сакач, М., Булатовић, а. (2013). Курикулум у функцији квалитетног основног образовања – отварање простора за аутономију школа. Пула : Методички обзори, вол.. 8, но 17.
 26. Будимир Нинковић, Г., Сучевић, В. (2113). The new curiculume as part of hight qality European education. Љубљана: Дидактика словеника, бр. 3'-4  (169- 192)
 27. Сучевић, в., Ђоршевић, М. (2012). Материјално техничка опремљеност школа у квалитетном систему основног образовања. Подгорица: Васпитање и образовање, бр, 3. (97'-11)
 28. Романов, Р., Керић, М., Гаруновић, Б., Липовац, В. (2016). Морфолошке карактеристике и моторичке способности слепих и слабовидих ученика узраста од 12. До 15. Година. Подгорица: Васпитање и образовање, број 3. (21-28)
 29. Lipovac, Jankovic, Račević (2016) Didaktičko metodički pristup razvitku ekološke svesti djeteta u pripremnom predškolskom kurikulumu. Zagreb : Socijalna ekologija, Filozofski fakultet, rad u štampi

 Друга дидактичка средства:

 • аутори: Булатовић, А., Сучевић, В. (2012)
  наслов: Припрема деце за полазак у школу : Практикум за студенте високих струковних школа за образовање васпитача,
  издавач: Нови Сад : Знатижеља.
  ISBN: 978'86609501488
  врста публикације:Практикум
 • аутори: Сучевић, В., Срдић, В. (2012)
  наслов: Сарадња пореодице и дечјег вртића
  издавач: Нови Сад : Знатижеља
  ISBN: 978'86609501495
  врста публикације: Практикум за студенте високих струковних школа за образовање васпитача.
 • аутори: Сучевић, В. (2012). Истраживања у васпитању и образовању
  наслов: Истраживања у васпитању и образовању
  издавач: Нови Сад : Знатижеља
  ISBN: 978'86609501522
  врста публикације: Приручник из Методологије педагошких истраживања
 • аутори: Сучевић, В. И др. (2013)
  наслов: Дневник стручне праксе
  издавач: Крушевац : Висока школа струковних студија за васпитаче . Нови Сад : Знатижеља
  ISBN: 978'86609501555
  врста публикације: Дневник
 • аутори: Сучевић, В. (2013)
  наслов: Игра и стваралаштво
  издавач: Нови Сад : Знатижеља
  ISBN: 978'86609501556
  врста публикације: Приручник
 • аутори: Сучевић, В. (2013)
  наслов: Припремни предшколски курикулум
  издавач: Крушевац : Висока школа струковних студија за васпитаче . Нови Сад : Знатижеља
  ISBN: 978'86609501570
  врста публикације: Приручник
 • аутори: Сучевић, В., Срдић, В. (2015)
  наслов: Општа педагогија
  издавач: Нови Сад : Знатижеља
  ISBN:978'86609501585
  врста публикације: Практикум и Приручник

 

Усавршавања:


Реализатор акредитованог програма Инклузија нова компетенција учитеља за друштво знање, под покровитељством Министраства просветее и науке Р Србије и акредитованог семинара Компетенције васпитача за развој еколошке свести и рационалног коришћења енергетских потенцијала

Остали подаци који се сматрају релевантним:


Поседује значајно искуство у изради акредитованих студијских програма

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
Текући рачун : 840-0000002106666-68
Позив на број: 04-742121
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија Васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Web dizajn i programiranje - webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефони: 037/420-760
037/420-761