Todorov Vesna

 

 

 

Тодоров Б. Весна
проф. струковних студија
Научна област: Филолошке науке

 

 

Списак предмета које наставник држи:

Р.б. Назив предмета Врста студија
1. Методика развоја говора 1 Основне струковне студије
2. Методика развоја говора 2 Основне струковне студије
3. Говорне игре Основне струковне студије
4. Култура говора са реториком Основне струковне студије
5. Увођење деце у свет писане речи Специјалистичке и мастер студије

 

Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10)


  1. Могући светови у бајкама Гроздане Олујић, X симпозијум са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“, Зборник радова, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, 2014 (М33), ISBN 978-86-7746-506-3,
  2. Улога књижевности у изграђивању националног идентитета и развијању културне свести: „своје“ и „туђе“ на примеру песама и прича за децу. Наука и глобализација. Књ.2: зборник радова са научног скупа. Том ½. Источно Сарајево: Филозофски факултет, 2014 (M14), ISBN 978-99938-47-58-8,
  3. Важност критичке анализе текста у развоју креативне интелигенције, Други стручно-научни скуп са међународним учешћем „Холистички приступ у предшколској педагогији – теорија и пракса“, Зборник радова, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и Српска академија образовања, Пирот, 2015 (М33), ISBN 978-86-83729-22-7,
  4. Симболика простора и конструисање идентитета у бајкама Гроздане Олујић. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения, София, 9 – 10 маи 2014г. Том II, ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ И ФОЛКЛОРИСТИКА. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015 (М14), ISBN 978-954-07-4046-1,
  5. Бајке Тиодора Росића и уметничка концепција историје у контексту разумевања себе и других – изазови у тумачењу. XII симпозијум са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“, Зборник радова, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, 2016 (М33), ISBN 978-86-7746-581-0,
  6. О митологизацији и глобализацији у Књизи за Марка Светлане Велмар-Јанковић. Синтезе: часопис за педагошке науке, књижевност и културу, Год V, бр.10, Сиграф, Крушевац, 2016 (M52), ISSN 2217-902X,
  7. Методика развоја говора. Уџбеник. Крушевац: Висока школа струковних студија за васпитаче, 2016, ISBN 978-86-80544-00-7,
  8. Ми и Други у путописима за децу и младе из антологије Свет у џепу. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения, София, 21 – 23 април 2016г. Том II, МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ И МНОГОЕЗИЧИЕ. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015 (М14), ISBN 978-619-00-0651-0,
  9. О неким примерима толеранције у књижевности за децу., Зборник радова са Тринаесте конференције  „Васпитач у 21. веку“, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, 2018 (М33), ISBN 978-86-7746-707-4,
  10. Развој говора и примена образовних технологија: разумевање смисла у причи и причању. Зборник радова са 10. међународне интердисциплинарне стручно-научне конеренције „Хоризонти“ 2018: ИКТ у васпитању и образовању, спорту и медицини. Суботица, 11-12 мај 2018. Врњачка Бања: Sarcip, (M33), ISBN 978-86-87893-38-2.

  

Усавршавања:


 

Остали подаци који се сматрају релевантним:


Режија представе за децу Сунце је наше и тачка, КЦК, 2011.
Режија представе за децу Сунце је наше и тачка, Крушевачко позориште, 2018.

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
Текући рачун : 840-0000002106666-68
Позив на број: 04-742121
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија Васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Web dizajn i programiranje - webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефони: 037/420-760
037/420-761