ana markovic nastavnika

 

 

 

Марковић М. Ана
проф. струковних студија
Научна област: 
филолошке науке

 

 

 

 

Списак предмета које наставник држи:

Р.б. Назив предмета Врста студија
1. Српски језик Основне струковне студије
2. Интерпретација књижевних текстова за децу Основне струковне студије
3. Увод у проучавање књижевности Основне струковне студије

 

Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10)


 1. Марковић А, (2011). Мит у роману (монографска студија). Београд : Албатрос плус M14
 2. Марковић, A, Игра и поука у књижевности (за децу), Детињство, Нови Сад, 4, 2009. УДК 821-93.09:37.02 , ISSN 0350-5286
 3. Деца која се ничега не плаше“ у српским народним бајкама, Научни скуп: Књижевност за децу и омладину – наука и настава Зборник радова. Педагошки факултет у Јагодини, Јагодина, 2012 (у штампи) M63
 4. Марковић, A, Фолклорна фантастика у делу Слободана Џунића, Књижевност и језик, Друштво за српски језик и књижевност, Београд, 3-4, 2009, УДК 821.163.41.09-3 Džunić S. ISSN 0454-9689 M52
 5. Марковић, A, Из српског фолклорно-митолошког система у српски роман, Наше стварање : часопис за књижевност, уметност, и културу, Лесковац, 1-2 (2010). ISSN 0465-9503
 6. Марковић, A, Бекетова поетика одсуства, Свеске, Панчево, 91, март, 2009. УДК 821.133.1.0-2 Бекет С. ISSN1451-9976 M53
 7. Марковић,A, Поетика митологизације у делу Слободана Џунића, Повеља : часопис за књижевност, уметност, и културу, Краљево, 2/2009. ISSN 0352-1469 M53
 8. Марковић, А, Поступак митологизма Растка Петровића у светлу савремених књижевних теорија, Реч, Београд M53
 9. Мит у модерној српској књижевности, Међународна научна конференција на Факултету за стране језике у Београду, Алфа универзитет: Књижевност, језик и митологија, Зборник резимеа, 2012 (М34)
 10. „Марковић, A. Поступак митологизма у књижевности, Траг: часопис за књижевност, уметност, и културу, Врбас, 17, 2009. УДК 82+7+008. ISSN 1451-9437
 11. Марковић А, (2013). Српски језик (приручник). Нови Сад: Знатижеља, 2013.
 12. Markovic A. (2014). Le Procede de Mythologasation chez Slobodan Dzunic, date de publication: www.serbica.fr, novembre, 2014, (revue: article critique essais)
 13. Марковић, A, Игра и поука у књижевности (за децу), Детињство, Нови Сад, 4, 2009. УДК 821-93.09:37.02 , ISSN 0350-5286
 14. Марковић А, Деца која се ничега не плаше“ у српским народним бајкама, Научни скуп: Књижевност за децу и омладине – наука и настава Зборник радова. Педагошки факултет у Јагодини, Јагодина, 2012
 15. Марковић, А, Поступак митологизма Растка Петровића у светлу савремених књижевних теорија, Реч, Београд, 2012
 16. Марковић А, Мит у модерној српској књижевности, Међународна научна конференција на Факултету за стране језике у Београду, Алфа универзитет: Књижевност, језик и митологија, Зборник резимеа, 2012
 17. Марковић А, Рефлекси експлицитне поетике Душана Радовића у његовом приповедачком проседеу, Научни скуп: Књижевност за децу и омладину – наука и настава Зборник радова. Педагошки факултет у Јагодини, Јагодина, 2014.
 18. Марковић А, Историјске и теоријске основе односа мита и књижевности, Синтезе: часопис   за педагошке науке, књижевност и културу, Крушевац 2012, УДК 82.09:2-264 ISSN 2217-902X
 19. Марковић А, Развојна библиотерапија у контексту потреба савременог детета, Синтезе: часопис за педагошке науке, књижевност и културу, Крушевац 2015, УДК 028-053.4/.5:615.85 ISSN 2217-902X
 20. Марковић А, Метафикција у делу Кога се тиче како живе приче Дејана Алексића, Детињство, Нови Сад, 4, 2016
 21. Марковић А, Технике и стратегије прозне самосвести у причама Дејана Алексића и Весне Видојевић, Научни скуп: Књижевност за децу и омладину – наука и настава Зборник радова. Педагошки факултет у Јагодини, Јагодина, 2014.
 22. В. Сучевић, M., Керић, М., Марковић, А.( 2014). Ресурси квалитета основног образовања. Подгорица : Васпитање и образовање, 2.
 23. Томић, К.Н, Марковић А, Примена реедукације психомоторикеу третману развојне вербалне диспраксије, TIMS Acta: journal of sports sciences, tourism and wellness, Нови Сад, 2015 УДК 796.012 ISSN 1452-9467
 24. Марковић А, Историјске и теоријске основе односа мита и књижевности, Синтезе: часопис за педагошке науке, књижевност и културу, Крушевац 2012, УДК 82.09:2-264 ISSN 2217-902X
 25. Марковић А, Развојна библиотерапија у контексту потреба савременог детета, Синтезе: часопис за педагошке науке, књижевност и културу, Крушевац 2015, УДК 028-053.4/.5:615.85 ISSN 2217-902X
 26. Марковић А, Соларна и хтонска митологија у Тамном вилајету Момчила Настасијевића, Предавање  у оквиру манифестације Дани Настасијевића, Горњи Милановац, 8.10. 2015.
 27. Липовац В., Марковић А, Планета земља: основе формирања и развоја еколошке свести код деце Предавање у оквиру трибине: Планета земља, Културни центар Крушевац, Крушевац, 17-19. 5. 2016.
 28. Марковић А, Врати ми моју бајку, (текст и режија), приказана на Конференцији Драма у образовању: културна улога школе и образовна улога културе, Дечји културни центар Београд, Београд, 20.6. 2016.

 

 

Усавршавања:


 

Остали подаци који се сматрају релевантним:


 

 

 

Ћирила и Методија 22-24, 37000 Крушевац
Текући рачун : 840-0000002106666-68
Позив на број: 04-742121
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија Васпитачко-медицинских струковних студија
Одсек Крушевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Web dizajn i programiranje - webmaster @ vaspks.edu.rs
Телефони: 037/420-760
037/420-761