СЕДНИЦА НАСТАВНОГ ВЕЋА 29.08.2018.

Поштовани,

На основу члана 12. Пословника о раду Наставног већа Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу, сазивам:

СЕДНИЦУ НАСТАВНОГ ВЕЋА

за 29.08.2018. године са почетком у 11:30 сати у канцеларији директора Школе.

За седницу предлажем следеће:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

  1. Договор око предстојећег другог уписног рока
  2. Давање сагласности за ангажовање професора Марије Најдановић
  3. Текућа питања

Д И Р Е К Т О Р :
Др Зорица Дуковић, проф.струк.студ