СЕДНИЦА НАСТАВНО СТРУЧНОГ ВЕЋА 01.10.2018.

Поштовани,

На основу члана 12. Пословника о раду Наставног већа Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу, сазивам:

СЕДНИЦУ НАСТАВНО СТРУЧНОГ ВЕЋА

за 01.10.2018. године са почетком у 13 сати у канцеларији директора Школе.

За седницу предлажем следеће:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

  1. Доношење одлуке о избору у звање за област Социолошке науке
  2. Усвајање академског календара за школску 2018/2019. годину
  3. Разматрање захтева студената за додатним испитним роком (октобар 2)
  4. Текућа питања

Д И Р Е К Т О Р :
Др Зорица Дуковић, проф.струк.студ