СЕДНИЦА НАСТАВНО СТРУЧНОГ ВЕЋА 10.06.2019.

Поштовани,

На основу члана 12. Пословника о раду Наставног већа Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу, сазивам:

СЕДНИЦУ НАСТАВНО СТРУЧНОГ ВЕЋА

за 10.06.2019. године са почетком у 10 сати у канцеларији директора Школе.

За седницу предлажем следеће:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

  1. Доношење одлуке о расписивању Конкурса за упис за школску 2019/2020 годину
  2. Текућа питања

Присуство је обавезно.

Д И Р Е К Т О Р :
Доц. Др Јелена Милановић