Седница Савета Школе 29.01.2018. године

На основу члана 11. Пословника о раду Савета Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу, сазивам седницу Савета Школе за 29.01.2018. године са почетком у 12 сати у канцеларији директора Школе.

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:
  1. Усвајање записника са претходне седнице
  2. Усвајање Финансијског плана за 2018. годину и Плана набавки за 2018. годину са пројекцијом за 2019. и 2020. годину
  3. Усвајање резултата пописа за 2017. годину са стањем на дан 31.12.2017. године
  4. Разматрање молби

 

Председник Савета Школе:
Др Невенка Михајловић проф. струковних студија