Седница Савета Школе 26.03.2019. године

На основу члана 11. Пословника о раду Савета Високе школе струковних студија за васпитаче у Крушевцу, сазивам седницу Савета Школе за 22.03.2018. године са почетком у 10 сати у канцеларији директора Школе.

За седницу предлажем следећи:


ДНЕВНИ РЕД:


  1. Давање мишљења на Предлог Одлуке о оснивању Академије васпитачко-медицинских струковних студија
  2. Текућа питања
 
Председник Савета Школе:
Др Невенка Михајловић проф. струковних студија