Штампа

Дошколовање

Постовано у Вести

Пријављивање на програм Дошколовања је од 20 до 24. 11. 2017. године у просторији Студентске службе.

Потребна документација:

  1. Оверена фотокопија Дипломе више школе
  2. Уверење о положеним испитима
  3. Оригинал извод из матичне књиге рођених
  4. Очитана или фотокопирана лична карта