Штампа

Мастер студије - упис

Постовано у Вести

Упис примљених кандидата је 13.10.2018. године од 09 до 11 сати у студентској служби.
Истог дана је и почетак наставе.

Приликом уписа прилажу се следећа документа:
  • 2 ШВ обрасца (добијају се у Школи)
  • индекс (добија се у Школи)
  • 2 фотографије 3,5 x 4,5
  • доказ о уплати уписнине 5.000,00 дин (на жиро рачун школе 840-104666-22)
  • доказ о уплати прве рате школарине 10.000,00 дин (на жиро рачун школе 840-104666-22)