Штампа

Настава на специјалистичким и мастер студијама - субота 17.11.2018.

Постовано у Вести

Специјалистичке студије - ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
  • од 09 до 11 сати - Психофизичка зрелост за полазак у школу (предавања + вежбе) - Мр Славица Павличевић
  • од 11 сати - Изборни (ликовно или телесно) Мр Немања Панић и Др Ирена Станишић
Специјалистичке студије - РАД СА ДЕЦОМ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА
  • од 11 до 13 сати - Психосоцијална помоћ деци из осетљивих група (предавања + вежбе) - Мр Славица Павличевић

Мастер студије ПРВА година
  • од 09 до 11 сати - Почетно математичко образовање - Др Марија Најдановић
  • од 11 до 13 сати - Увођење деце у свет писане речи - Др Весна Тодоров
  • од 13 до 15 сати - Готовост деце за полазак у школу (предавања + вежбе) - Мр Славица Павличевић

Мастер студије ДРУГА година
  • од 09 до 10 сати - Заштита деце од злостављања и занемаривања - Др Невенка Добричић Чеврљаковић
  • од 10 до 12 сати - Рачунарско мишљење - Мр Иван Томић
  • од 12 сати - Дечија ликовност и музеји - Мр Матија Рајковић