Штампа

Конкурс за упис студената у трећу годину студија школске 2012./2013. године - дошколовање

Постовано у Вести

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ВАСПИТАЧЕ У КРУШЕВЦУ
РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈА
ШКОЛСКЕ 2012/2013. ГОДИНЕ.
(ДОШКОЛОВАЊЕ)


Услови:
У школској 2012/13. години, упис на основне струковне студије – програм доквалификације спроводи се на основу конкурса и конкурсног поступка.
Конкурсни поступак заснива се на вредновању успеха из претходних студија.
Конкурсни поступак спроводи Комисија од три члана, коју именује директор.
Струковне студије за струковног васпитача предшколске деце – програм доквалификације организују се у трајању од два семестра.
Струковни студијски програм за васпитача предшколске деце – програм доквалификације може уписати лице које је завршило двогодишње студије вишег образовања за васпитаче у Републици Србији.
Лицу које је завршило студије вишег образовања за васпитаче признају се четири семестра и 120 ЕСПБ бодова или мањи број ЕСПБ бодова у складу с чланом 8. Правилника о организацији и извођењу програма доквалификације васпитача на струковним студијама за васпитаче.

КАЛЕНДАР УПИСА

Пријава и упис кандидата биће од 08. до 19. октобра 2012. од 10 – 12 часова.

Трошкови школарине износе 45.000,00 дин (плаћају се у 5 једнаких ратa: прва при упису)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

  1. оверена фотокопија дипломе о завршеној вишој школи,
  2. уверење о положеним испитима,
  3. извод из књиге рођених или венчаних,
  4. фотографије: 2 (3,5 х 4,5)
  5. индекс и ШВ обрасци (добијају се у школи);
  6. доказ о уплати прве рате школарине 9.000,00 дин (на жиро-рачун школе 840-104666-22)
  7. доказ о уплати уписнине 3.000,00 дин (на жиро-рачун школе 840-104666-22)

 

Директор Школе
Мр Александар Васић