Именик запослених

Наставно особље ::

Име и презиме E-mail

ПРОФЕСОРИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

мр Васић Д. Александар vasic@vaspks.edu.rs
др Дуковић П. Зорица dukovic@vaspks.edu.rs
др Живановић В. Милан mzivanovic@vaspks.edu.rs
др Јовичић Д. Зорица jovicic@vaspks.edu.rs
др Михајловић К. Невенка nmihajlovic@vaspks.edu.rs
мр Панић С. Немања panic@vaspks.edu.rs
др Станишић Р. Ирена irenas@vaspks.edu.rs
др Тодоров Б. Весна todorov@vaspks.edu.rs
др Томић Н. Катарина katarinat@vaspks.edu.rs
др Добричић-Чеврљаковић Д. Невенка nena@vaspks.edu.rs
мр Рајковић З. Матија mrajkovic@vaspks.edu.rs
др Ђорђевић М. Марија mdjordjevic@vaspks.edu.rs
др Тасић Д. Наташа n.tasic@vaspks.edu.rs

ВИШИ ПРЕДАВАЧИ

др Манић С. Ивана ivana.kovacevic@vaspks.edu.rs
др Јевтић Трифуновић Невена nstanisavljevic@vaspks.edu.rs
др Пљакић Д. Горан goran.p@vaspks.edu.rs 

ПРЕДАВАЧИ

мр Павличевић М. Славица pavlicevic@vaspks.edu.rs
мр Томић З. Иван itomic@vaspks.edu.rs
мр Марковић Б. Милослав mmarkovic@vaspks.edu.rs
   

ПРОФЕСОРИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПО УГОВОРУ

др Јевтић С. Бисера bisera@vaspks.edu.rs
др Најдановић С. Марија najdanovic@vaspks.edu.rs

АСИСТЕНТИ

Петровић П. Ивана ivana@vaspks.edu.rs
Стаменковић М. Ивана st.ivana@vaspks.edu.rs
Рилак Лидија lidija.rilak@vaspks.edu.rs
Митић Д. Марјан mitic@vaspks.edu.rs
Јелена Раичевић jelena.raicevic@vaspks.edu.rs
Ђорђевић Тамара tamara.djordjevic@vaspks.edu.rs
Милосављевић А. Ана a.milosavljevic@vaspks.edu.rs

 

Ненаставно особље ::

 
Име и презиме телефон радно место E-mail
Ивана Левић 037 / 420 – 760 студентска служба levic@vaspks.edu.rs
Иван Андрејић 037 / 420 – 760 студентска служба iandrejic@vaspks.edu.rs
Бобан Вујичић   библиотекар bvujicic@vaspks.edu.rs