Предлог начина вредновања ученичких постигнућа при упису на васпитачке смерове

Предлог начина вредновања ученичких постигнућа у средњем образовању за потребе рангирања за упис на студије школске 2024/25 године.

При упису на акредитоване студијске програме Одсека васпитачких студија Крушевац од школске 2024/25 године, за упис и рангирање на све акредитоване студијске програме предвиђен је следећи начин бодовања:

  • Успех у средњој школи: максимум 40 поена
  • Српски/матерњи језик: 30 поена
  • Математикa: 10 поена
  • Tрећи предмет са листе/теоријски део стручне/уметничке матуре: 20 поена