Студије на даљину/ DLS (Distance Learning System)

Од школске 2024/25. у Одсеку васпитачких студија у Крушевцу студенти имају могућност студирања на даљину, на новоакредитованом студијском програму основних струковних студија Васпитач деце предшколског узраста – студије на даљину. Студијски програм на даљину има за циљ да пружи квалитетно образовање електронским путем и обезбеди исти ниво знања, ефикасност студирања и исти ранг (квалитет) дипломе као у случају класичног начина реализације студијског програма.

Студије се одвијају помоћу ононлајн лине платформи за електронско учење Moodle, Google Meet, Zoom и других. Уз помоћ најсавременијих наставних средстава, студенти ће моћи да прате наставу из удобности свог дома, уз консултације са наставницима и сарадницима, у времену и динамици која им одговара. Наставни садржаји биће стално доступни студентима на поменутим е-платформама.

Како? DLS се остварује кроз следеће облике наставе: јавно емитовање планираних наставних догађаја (предавања или дискусија наставника/стручњака), предавања у Power Point-у и PDF-у и мултимедијални наставни материјал који је доступан на серверу 24 h, онлајн консултације са професорима, интернет тестови – колоквијуми и слично. Самостални радови студената (семинарски радови, презентације, есеји, пројекти) постављају се на е-платформу и оцењују електронски. Пријава испита одвија се такође електронски, путем платформе е-студент. Студенти имају свој лични профил, путем ког комуницирају са наставницима, сарадницима и студентском службом. Платформа обезбеђује студенту увид у оцене, предиспитне и испитне поене, положене/неположене испите, термине колоквијума и испита и све друге значајне информације.