Ценовник услуга

1Tрошкови школарине за уписану годину (60 еспб) за сваку годину студија60.000,00
2Трошкови школарине за уписану годину (60 еспб) за  доквалификацију45.000,00
3Трошкови школарине за уписану годину специјалистичких студија70.000,00
4Обнова године за студ. који нису остварили 37 еспб у току  школ. године30.000,00
5Пријава испита за студенте који плаћају испите900,00
6Пријава испита за специјалистичке студије1.000,00
7Пријава испита ван рока (додатни трошкови)600,00
8Одбрана завршног рада5.000,00
9Издавање дипломе и додатка  дипломe (штампарске услуге,обрасци)5.000,00
10Исписивање из школе2.500,00
11Издавање дупликата индекса4.000,00
12Захтев за признавање испита (по испиту)2.000,00
13Издавање уверења о положеним испитима3.000,00
14Издавање дупликата уверења о стручном испиту3.500,00
15Издавање дупликата дипломе10.000,00
16Полагање испита пред комисијом3.000,00
17Издавање преписа наставног плана и програма5.000,00
18Трошкови провере исправности – валидности дипломе5.000,00
19Нострификација дипломе35.000,00
20Трошкови уписа прве године (индекс и обрасци)3.000,00
Трошкови уписа 2.000.00
21Признавање пријемног испита са друге школе7.000,00
22Трошкови уписа апсолвентског стажа (важи 12  месеци)4.000,00
23Измена изборног предмета (након 7 дана од дана почетка семестра)3.000,00
24Поништавање испита1.000,00
25Статус мировања студента2.000,00
26Продужење рока за завршетак студија8.000,00
27Пријава на специјалистичке студије3.000,00
28Пријава на конкурс за упис студија првог степена6.000,00
29Обнова статуса студента7.000,00


Ценовник важи од 30. јануара 2015. године
Жиро рачун:  840-0000002106666-68