Ценовник услуга

1 Tрошкови школарине за уписану годину (60 еспб) за сваку годину студија 60.000,00
2 Трошкови школарине за уписану годину (60 еспб) за  доквалификацију 45.000,00
3 Трошкови школарине за уписану годину специјалистичких студија 70.000,00
4 Обнова године за студ. који нису остварили 37 еспб у току  школ. године 30.000,00
5 Пријава испита за студенте који плаћају испите 900,00
6 Пријава испита за специјалистичке студије 1.000,00
7 Пријава испита ван рока (додатни трошкови) 600,00
8 Одбрана завршног рада 5.000,00
9 Издавање дипломе и додатка  дипломe (штампарске услуге,обрасци) 5.000,00
10 Исписивање из школе 2.500,00
11 Издавање дупликата индекса 4.000,00
12 Захтев за признавање испита (по испиту) 2.000,00
13 Издавање уверења о положеним испитима 3.000,00
14 Издавање дупликата уверења о стручном испиту 3.500,00
15 Издавање дупликата дипломе 10.000,00
16 Полагање испита пред комисијом 3.000,00
17 Издавање преписа наставног плана и програма 5.000,00
18 Трошкови провере исправности – валидности дипломе 5.000,00
19 Нострификација дипломе 35.000,00
20 Трошкови уписа прве године (индекс и обрасци) 3.000,00
Трошкови уписа  2.000.00
21 Признавање пријемног испита са друге школе 7.000,00
22 Трошкови уписа апсолвентског стажа (важи 12  месеци) 4.000,00
23 Измена изборног предмета (након 7 дана од дана почетка семестра) 3.000,00
24 Поништавање испита 1.000,00
25 Статус мировања студента 2.000,00
26 Продужење рока за завршетак студија 8.000,00
27 Пријава на специјалистичке студије 3.000,00
28 Пријава на конкурс за упис студија првог степена 6.000,00
29 Обнова статуса студента 7.000,00


Ценовник важи од 30. јануара 2015. године
Жиро рачун:  840-0000002106666-68