Конкурс за основне струковне студије на Академији васпитачко-медицинских струковних студија

РАСПИСУЈЕ СЕ конкурс за упис у прву годину основних струковних студија за школску 2023/24. годину на АВМСС од 21. 06. до 12. 07. 2023. године

Одсек васпитачких студија Крушевац

 • Васпитач деце предшколског узраста
 • Домски васпитач
 • Васпитач деце јасленог узраста
 • Пријављивање кандидата од 21. 06. до 29. 06. 2023. године
 • Пријемни испит 01. 07. 2023. године у 10 часова
 • Привремена ранг листа кандидата до 03. 07. 2023. године у 10 часова
 • Коначна ранг са редоследом кандидата за упис у прву годину основних студија 07. 07. 2023. године до 15 часова
 • Упис примљених кандидата 10, 11. и 12. 07. 2023. године

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК од 28.08. до 12.09.2023. године.

РАСПИСУЈЕ СЕ конкурс за упис у прву годину мастер струковних студија за школску 2023/24. годину на АВМСС од 21. 06. до 12. 07. 2023. године и то:

 • Одсек васпитачких студија Крушевац, студијски програм: васпитач деце предшколског узраста.
 • Пријављивање кандидата од 21. 06. до 01. 07. 2023. године (у суботу 01. 07. 2023. Одсек ће радити редовно),
 • Привремена ранг листа кандидата до 03.07.2023. године у 10 часова,
 • Коначна ранг са редоследом кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија 07. 07. 2023. године до 15 часова
 • Упис примљених кандидата 10, 11. и 12. 07. 2023. године

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК од 28.08. до 12.09.2023. године.

Предлог начина вредновања ученичких постигнућа при упису на васпитачке смерове

Предлог начина вредновања ученичких постигнућа у средњем образовању за потребе рангирања за упис на студије школске 2024/25 године.

При упису на акредитоване студијске програме Одсека васпитачких студија Крушевац од школске 2024/25 године, за упис и рангирање на све акредитоване студијске програме предвиђен је следећи начин бодовања:

 • Успех у средњој школи: максимум 40 поена
 • Српски/матерњи језик: 30 поена
 • Математикa: 10 поена
 • Tрећи предмет са листе/теоријски део стручне/уметничке матуре: 20 поена