Наставно особље ::

Име и презимеE-mail

ПРОФЕСОРИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

мр Васић Д. Александарvasic@vaspks.edu.rs
др Дуковић П. Зорицаdukovic@vaspks.edu.rs
др Живановић В. Миланmzivanovic@vaspks.edu.rs
др Јовичић Д. Зорицаjovicic@vaspks.edu.rs
др Михајловић К. Невенкаnmihajlovic@vaspks.edu.rs
мр Панић С. Немањаpanic@vaspks.edu.rs
др Станишић Р. Иренаirenas@vaspks.edu.rs
др Тодоров Б. Веснаtodorov@vaspks.edu.rs
др Томић Н. Катаринаkatarinat@vaspks.edu.rs
др Добричић-Чеврљаковић Д. Невенкаnena@vaspks.edu.rs
мр Рајковић З. Матијаmrajkovic@vaspks.edu.rs
др Ђорђевић М. Маријаmdjordjevic@vaspks.edu.rs
др Тасић Д. Наташаn.tasic@vaspks.edu.rs
др Александра М. Милошевићmilosevicaleksandra67@gmail.com

ВИШИ ПРЕДАВАЧИ

др Агатоновић Милошmilos.agatonovic@vaspks.edu.rs
др Манић С. Иванаivana.kovacevic@vaspks.edu.rs
др Јевтић Трифуновић Невенаnstanisavljevic@vaspks.edu.rs
др Пљакић Д. Горанgoran.p@vaspks.edu.rs 

ПРЕДАВАЧИ

мр Павличевић М. Славицаpavlicevic@vaspks.edu.rs
мр Томић З. Иванitomic@vaspks.edu.rs
мр Марковић Б. Милославmmarkovic@vaspks.edu.rs
Митић Д. Марјанmitic@vaspks.edu.rs
др Ђорђевић Тамараtamara.djordjevic@vaspks.edu.rs

ПРОФЕСОРИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПО УГОВОРУ

др Јевтић С. Бисераbisera@vaspks.edu.rs
др Најдановић С. Маријаnajdanovic@vaspks.edu.rs

АСИСТЕНТИ

Петровић П. Иванаivana@vaspks.edu.rs
др Стаменковић М. Иванаst.ivana@vaspks.edu.rs
Рилак Лидијаlidija.rilak@vaspks.edu.rs
др Јелена Раичевићjelena.raicevic@vaspks.edu.rs
Милосављевић А. Анаa.milosavljevic@vaspks.edu.rs

 

Ненаставно особље ::

 
Име и презиметелефонрадно местоE-mail
Ивана Левић037 / 420 – 760студентска службаlevic@vaspks.edu.rs
Иван Андрејић037 / 420 – 760студентска службаiandrejic@vaspks.edu.rs
Бобан Вујичић библиотекарbvujicic@vaspks.edu.rs