О школи

Традиција школовања стручњака просветне струке у овој установи дуга је преко 60 година.

Школа је основана 1948. године у Куршумлији (као Учитељска школа), 1950. је пресељена у Крушевац, а васпитаче школује од 1973. године.

Од школске 2007/08. године, на основу Одлуке Министарства просвете Републике Србије, бр. 612-00-1209/2006-04 наша школа започиње остваривање наставног плана и програма по Болоњској декларацији као Висока школа струковних студија за васпитаче, чији студенти дипломирањем стичу први степен високог образовања и звање струковни васпитач. Од школске 2010/2011. акредитован је студијски програм на специјалистичким студијама.

У складу са најновијим стандардима високог образовања Школа је, поред постојећег студијског програма – Васпитач предшколског васпитања и образовања, у процесу акредитације још два основна студијска програма: Домски васпитач и Васпитач деце јасленог узраста, а у плану је акредитација још најмање два специјалистичка програма. Тиме ће се знатно проширити могућности студената да у области васпитачког позива даље усавршавају и специјализују своја знања, што је уједно и императив савремених европских образовних концепата.

До сада је у овој школи дипломирало преко пет хиљада стручњака просветне струке (учитеља и васпитача).

Поред широког спектра теоријских знања која студенти стичу током трогодишњих студија, Школу посебно одликује висок степен сарадње са ПУ „Ната Вељковић” из Крушевца која обухвата 11 вртића, где студенти редовно обављају праксу и методичке вежбе. Током праксе студенти примењују научене методе и технике рада и укључују се у целокупан живот и рад предшколске установе. Поред широког спектра теоријских знања која студенти стичу током трогодишњих студија, они редовно обављају праксу и методичке вежбе у 11 крушевачких вртића , чиме се укључују у целокупан живот и рад предшколске установе. С обзиром на чињеницу да тако усвајају читав низ вештина и компетенција, они стичу и компаративну предност приликом запошљавања, будући да су одмах по завршетку школе оспособљени за комплетан васпитања и образовања у предшколским установама.