Библиотека

Одсек васпитачких студија Академије васпитачко медицинских струковних студија у Крушевцу поседује библиотеку која је намењена запосленима и студентима Академије.  Библиотека  поседује литературу која одговара акредитованим студијским програмима. Одсек на почетку сваке школске године врши систематичну библиотечку набавку која подразумева обезбеђивање потребне литературе  за реализацију наставног процеса, и то за сваки предмет појединачно.

Библиотека Одсека обавља набавку, пријем, инвентарисање, класификовање, чување, заштиту и даје на коришћење библиотечки фонд.

Пословање, као и услови и начин коришћења библиотечког материјала, регулисанани су Правилником о раду Библиотеке.

У оквиру Библиотеке смештена је читаоница и одређени број рачунара које корисници могу да користе за израду семинарских, дипломских и мастер радова. Рачунарска опрема коју Библиотека поседује омогућава студентима, сарадницима и професорима лакши приступ новим научним информацијама, као и писање научних и стручних радова.

Библиотека чува дипломске, специјалистичке и мастер радове студената. На страници библиотеке на сајту Одсека Библиотека на вебу налази се отворени каталог доступних њига и часописа у MARC формату.

Библиотека Одсека васпитачких студија Академије васпитачко медицинских струковних студија Крушевац настоји да побољша и унапреди своје пословање и рад приступањем библиотечком-информационом систему  COBISS, набавком одговарајуће опреме и едукацијом како запослених тако и студената.

Контакт :

Телефон : 037/420-760
e-mail: bvujicic@vaspks.edu.rs