Синтезе часопис

Часопис Синтезе – часопис за педагошке науке, књижевност и културу, издаје Академија васпитачко медицинских струковних студија и Филолошко-уметнички факултет у Крагијевцу. Сајт часописа се налази на адреси https://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=2217-902X као и све што је потребно за пријаву рада.
Упутство ауторима се налази на адреси https://scindeks.ceon.rs/InstructionForAuthors.aspx?issn=2217-902X
Сви радови су заведени у каталогу Народне библиотеке Србије, COBISS

Радови се индексирају на платформама:

Часопис у штампаном издању има редован прилив у Library of Congress као и у многим библиотекама у Србији.

Часопис Синтезе је категорисан у научној области Психологија, педагогија, андрагогија и специјално васпитање и за 2023. годину има категорију Министарства просвете, науке и технолошког развоја: М52 Категоризација часописа (нб.рс)

Све референце морају бити уредно наведене и у тексту и у поглављу литература. Просечна старост коришћених референци не треба да буде већа од 5 година, за све чланке објављене у једној години. Фусноте се користе само за појашњење неког термина а не и за навођење референци и треба их максимално избегавати, јер то појашњење може ићи и у основни текст. За унификацију референци и навођење литературе у нашем часопису користимо апликацију Зотеро (на yоутубе има доста турторијала за коришћење ове апликације) и добро би било да нам пошаљете и извезене податке о референцама у РИС формату, како би могли лакше да проверимо референце које користите. За проверу користимо доступне базе као што је каталог Народне библиотеке Србије, као и каталоге различитих земаља https://www.cobiss.net/, али и каталоге других званичних институција у свету. Свака референца која има свој дои број, мора се навести и тај податак.
Први корак у обради чланка/рада је провера на плагијате, коришћењем сервиса иТхентицате, и уколико се утврди да нема преклапања са осталим радовима на интернету, шаље се рад на рецензију. Након две позитивне рецензије, уредник доноси одлуку о објављивању рада и рад прелази у фазу лекторисања, након које прелази у фазу продукције где добија коначну форму и као такав се шаље Народној библиотеци Србије која му додељује УДК бројеве и заводи га у свом електронском каталогу. Добијени УДК бројеви се уносе у рад и објављује се чланак, прво у електронској верзији а потом и у штампаној форми.
За писање радова припремљен је wордов шаблон, који аутори треба да преузму и искористе све стилове који су уграђени у шаблон.
Сви до сад објављени бројеви се могу преузети и у облику свеске у следећој табели.

Шаблон за писање радова можете преузети ОВДЕ.