Коначна ранг листа – основне струковне студије

Сви кандидати са студијског програма Васпитач деце предшколског узраста, као и   првих пет кандидата са студијског програма Васпитач деце предшколског узраста – учење на даљину, стекли су право на финансирање из Буџета.

Упис примљених кандидата је у понедељак, 08.07. 2024. године од 9 до 12 часова

Потребна документација за упис:

  • оригинална документа (сведочанства и диплома),
  • два ШВ обрасца за школску 2024/2025. годину (добијају се у Одсеку),
  • индекс (добија се у Одсеку),
  • две фотографије 3.5 х 4.5 cm, 
  • уплата уписнине у износу од 3.000,00 дин. (уписнину плаћају сви кандидати, без обзира на статус; текући рачун : 840-0000002106666-68, позив на број: 04-742121).

НАПОМЕНА:

Кандидат који је стекао право на упис а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис на одређеном студијском програму (смеру) не упише у предвиђеном року, Одсек ће уписати уместо њега следећег кандидата према распореду на коначној ранг листи одређеног студијског програма (смера).