Привремена ранг листа за упис у прву годину основних и мастер струковних студија за школску 2024/25. годину

Привремена ранг листа за упис у прву годину основних и мастер струковних студија за школску 2024/25. годину.

Подношење приговора председнику Академије 2. јула до 12 сати. Доношење одлуке председника Академије на уложену жалбу 3. јула до 12 сати.

Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије 4. јула до 12 сати. Одлука Савета по жалби 5. јула до 12 сати.

Коначна ранг листа 5. јула до 15 сати.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: 08., 09. и 10. 07. 2024. године од 9 -12 сати.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: 08., 09. и 10. 07. 2024. године од 9 -12 сати.